Banker går til angreb på analyse

Den vigtige Cibor-rente er ikke for høj, lyder det fra Finansrådet, der sætter spørgsmålstegn ved en analyse.

Finansrådet blander sig nu for alvor i diskussionen om Cibor-renten.

Efter at der i denne uge gentagne gange er blevet stillet spørgsmålstegn ved den danske interbank-rente, Cibor-renten, går bankernes organisation, Finansrådet, nu i offensiven.

Finansrådet går nemlig til angreb på en analyse fra én af Nordeuropas største banker SEB, der viser, at Cibor-renten er fastsat for højt.

”Finansrådet er uenig i SEBs konklusion om, at CIBOR skulle være for høj og finder, at analysen er fejlagtig på flere områder. Vi mener, at SEBs valg af metodik i analysen er forkert. SEB kommer med håndfaste bud på, hvad de mener CIBOR-renterne skal være. Realiteten er imidlertid, at de bud, vi får fra de otte CIBOR-stillere hver dag, er forskellige. Det skyldes, at bankernes individuelle likviditetssituation og adgang til funding samt andre overvejelser gør, at hver bank har sit eget bud på, hvor renten skal ligge," siger underdirektør Søren Gade fra Finansrådet.

SEB: Renten er for høj

Cibor-renten bliver blandt andet brugt, når bankerne skal låne penge af hinanden, og den påvirker lån for flere hundrede milliarder kroner i Danmark. Analysen fra SEB konkluderede i denne uge, at renten ikke lå på det korrekte niveau.

"Det er vores klare vurdering, at rente-niveauet generelt er for højt," siger Bo Andersen, der er obligationsanalyse-chef hos SEB, som har stået for analysen, til epn.dk.

Renten er ifølge analytikeren sat op til 0,6 procentpoint for højt.

Barclays spiller ind på Cibor

Skandalen begyndte at rulle i Storbritannien i sidste uge, da storbanken Barclays blev idømt en bøde på flere milliarder kroner, fordi banken havde manipuleret med den såkaldte Libor-rente igennem flere år.

Barclays har indrømmet, at den i flere tilfælde har forsøgt at manipulere med Libor-renten, og derfor er der nu rettet politisk fokus på den danske Cibor-rente. For det er ikke kun danske banker, der fastsætte Cibor-renten. Det gør Barclays også.

Derudover er Deutsche Bank, Danske Bank, Jyske Bank, Nordea, Nykredit Bank, Spar Nord Bank og Sydbank også med til at fastsætte renten. Bankerne indberetter rentesatserne til Finansrådet, og derefter bliver de sendt videre til Nasdaq OMX. Her sorterer man de to laveste og to højeste renter fra og udregner så et gennemsnit for de sidste fire banker, og så kommer man frem til renten.

Angreb på SEB

Der er i alt udstedt Cibor-relaterede realkreditobligationer for ca. 475 milliarder kr., eller 20 pct. af alle danske realkreditlån.

Efter at SEB offentliggjorde sin analyse førte det til spekulationer om, hvorvidt de danske boligejere har betalt en for høj rente, men det har ikke hold i virkeligheden, lyder det fra Finansrådet.

"Cibor-relaterede realkreditobligationer auktioneres til kurs 100 eller tæt herpå, hvilket i sig selv indikerer, at Cibor svarer til markedsrenten til trods for, at realkreditobligationer er sikrede," skriver Finansrådet.

Intet tilsyn

I Danmark er det Finanstilsynet, der fører tilsyn med den finansielle sektor. Men i Finanstilsynet oplyser man, at der ikke bliver ført tilsyn med Cibor-renten, ligesom der heller ikke bliver ført tilsyn med andre rentesatser.

Dermed er der ingen offentlige myndigheder, der kontrollerer bankernes indberetninger og dermed fastsættelsen af Cibor-renten. I 2011 valgte Nationalbanken nemlig at gå ud af samarbejdet om Cibor-renten, efter at den blandt andet havde konstateret, at et rentespænd i Danmark lå højere end i euroområdet.

"Som følge af den begrænsede omsætning er det ikke muligt for Nationalbanken at vurdere kvaliteten i indberetningerne af Cibor. Nationalbanken har på den baggrund besluttet at ophøre med at indsamle, beregne og offentliggøre Cibor," skrev Nationalbanken dengang i en pressemeddelelse.

Politisk undren

På Christiansborg undrer det Frank Aaen, at der ikke bliver ført tilsyn med bankernes indberetninger.

"Denne rente har stor betydning, så det er lidt mærkeligt, at Finanstilsynet ikke har tjekket det," har Frank Aaen fra Enhedlisten tidligere udtalt til epn.dk.

Nationalbanken nedsatte i begyndelsen af 2011 en arbejdsgruppe med det formål at undersøge mulighederne for en supplerende referencerente for det danske pengemarked. I denne arbejdsgruppe indgår Nationalbanken, Finansrådet, Realkreditrådet og Realkreditforeningen. Dette arbejde ligger nu hos Finansrådet.

Sagen undersøges

Der tegner sig nu et politisk flertal for, at få erhvervsminister Ole Sohn (SF) til at gå ind i sagen, fordi Barcleys også har spillet en rolle i fastsættelsen af den danske Cibor-rente.

"Cibor-renten har indflydelse på en hel række af områder. Der har været rejst kritik af den rente, som virksomheder har kunnet låne penge til. Blandt andet derfor skal sagen undersøges," siger Benny Engelbrecht til epn.dk.

"Den nu forhenværende direktør i Barclays har sagt, at alle banker gjorde det, så det er interessant at få undersøgt, om man også mener de banker, som man har samarbejdet med i Danmark," siger Frank Aaen til epn.dk.

Svært at manipulere

Jesper Lund, der er lektor på Institur for Finansiering ved Copenhagen Business School, kan ikke forestille sig, at der er blevet manipuleret med Cibor-renten.

"Det er ikke nemt at gøre, og for mig er det svært at se, hvor incitamentet til at manipulerer ligger, for bankerne har en interesse i, at Cibor-renter ligger det rigtige sted," har han tidligere udtalt til epn.dk.

BRANCHENYT
Læs også