Jyske Bank varsler stort underskud

Nye retningslinjer fra Finanstilsynet koster Jyske Bank 900 mio. kr. på bundlinjen.

Foto: Jacob Ehrbahn

Jyske Bank styrer mod et underskud på 209 mio. kr. for første halvår 2011, meddeler banken tirsdag morgen i en fondsbørsmeddelelse.

Fakta

Det betyder finanstilsynets nye regler:

  • Finanstilsynet, der hører under Erhvervs- og Vækstministeriet og fører tilsyn med det finansielle marked, indførte i andet kvartal af 2012 en række skærpede regler for pengeinstitutters nedskrivninger.
  • Reglerne betyder blandt andet, at udlån til nødlidende ejendomskunder skal nedskrives til ejendommens værdi.
  • Så hvis en kunde ikke vurderes at have væsentlige muligheder for at betale af på et lån, skal banken nedskrive udlånet til sikkerhedens aktuelle værdi, hvilket vil sige det beløb, ejendommen kan forventes solgt til inden for et halvt år.
  • Formålet med de nye regler er at skabe større troværdighed om nedskrivningerne og dermed øge tilliden til bankernes regnskaber.
  • Både Finansrådet og Lokale Pengeinstitutter har ytret kritik over for Finanstilsynet, da man mener, at de skærpede regler kommer på et rigtigt skidt tidspunkt for de danske banker, der kæmper med dårlig indtjening og en kreditklemme.
  • Allerede i maj valgte Sydbank at tage forskud på situationen og anvende de nye regler i regnskabet for første kvartal. Det betød en øgning af nedskrivningerne i 2012 med op imod 600 millioner kroner.
  • Den 6. juli betød reglerne, at Spar Nord måtte nedskrive med yderligere 115 millioner kroner.

Kilde: Ritzau

Halvårsregnskabet bliver først offentliggjort 21. august, men det står allerede nu klar, at nye retningslinjer fra Finanstilsynet slår et kæmpe hul på bankens bundlinje.

"I forbindelse med udarbejdelsen af halvårsregnskabet 2012 har Jyske Bank rettet henvendelse til Finanstilsynet om fortolkningen af tilsynets nye og skærpede retningslinjer for nedskrivninger på udlån med virkning fra 2. kvartal 2012," forklarer banken i fondsbørsmeddelelsen om årsagen til den pludselige resultat-meddelelse.

Helt præcis påvirker de nye regler resultatet før skat med 900 mio. kr.

"Det store hug"

Det store regnskabsmæssige tab fordeler sig på 540 mio. kr. i ekstraordinære nedskrivninger på udlån og ca. 360 mio. kr. under kursreguleringer vedrørende kunders rentesikring forstærket af den faldende rente i 2. kvartal 2012.

"Der kom et sæt nye spilleregler i starten af 2012, hvor vi kom med det første varsel. Når man så skal ned og lave de specifikke reservationer, så er virkeligheden ofte mere kompliceret, end retningslinjerne indikerer. Så vi har været i dialog med Finanstilsynet om nogle fortolkninger, som vi har været i tvivl om," siger Anders Dam til Ritzau Finans.

"Der har de været meget konstruktive. Det har vi lagt ned over porteføljen, hvor specielt ejendomsengagementer er ramt. Så dette er er det hug, der skal tages, som verden ser ud nu. Længere er den ikke, og der kommer ikke 900 mio. kr. til i tredje kvartal, med mindre verden bryder helt sammen. Og det er der ikke noget, der tyder på, den gør," siger han til Ritzau Finans.

God underliggende drift

Jyske Bank understreger, at Finanstilsynets nye retningslinjer ikke ændrer ved bankens eget syn på udlånsporteføljens risiko.

Samtidig skriver banken, at den underliggende drift i banken - dvs. fraregnet effekten af tilsynets skærpede regler - fremviser markant fremgang.

Havde det ikke været for de skærpede regler, ville halvårs-resultatet før skat være landet på 691 mio. kr., det største siden 1. halvår 2008.

Jyske Banks basisindtjening er steget 28 pct. i forhold til samme periode i fjor, mens netto rente- og gebyrindtægterne er steget 11 pct., andre driftsindtægter steget 15 pct. og indtægter fra leasingaktiviteter inklusiv tilkøbte aktiviteter steget 107 pct.

 

Jyske Banks resultat før skat:

Mio. kr. 1. halvår 2012 1. halvår 2011
Netto rente- og gebyrindtægter 3.275 2.932
Kursreguleringer 190 13
Andre driftsindtægter 320 222
Driftsudgifter og driftsafskrivninger 2311 2222
Nedskrivninger på udlån mv. 780 620
Resultat før effekt af skærpede retningslinjer 691 318
Effekten af skærpede retningslinjer -900 0
Periodens resultat før skat -209 318
Læs også