Nationalbanken forklarer mørklægning

Muligheden for hemmelig kommunikation med bankerne umuliggør aktindsigt i Cibor-sagen.

Foto: Nationalbanken

Nationalbanken afviste tidligere på ugen at give Dagbladet Børsen aktindsigt i mødereferater og dokumenter vedrørende fastsættelsen af den omstridte Cibor-rente.

Den ultra-kortfattede afvisning blev givet "af hensyn til private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets karakter er påkrævet jf. offentlighedens § 13 stk.1, nr. 6."

Mediejurist Oluf Jørgensen fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har kaldt afvisningen "tvivlsom" og et misbrug af bestemmelsen i den pågældende paragraf.

Uddybning af afslag

Kritikken er taget til følge hos Nationalbanken, der fredag eftermiddag har besluttet at offentliggøre en uddybning af baggrunden for den afviste aktindsigt.

Af den fremgår det, at Nationalbanken vægter muligheden for hemmelig kommunikation med landets banker højere end offentlighedens ret til at til indsigt.

"Udlevering af de tilbageholdte dokumenter vil efter Nationalbankens vurdering kunne skabe generel tvivl om bankens muligheder for at udveksle informationer i fortrolighed med markedsdeltagerne. På den baggrund har Nationalbanken afvist anmodningen om aktindsigt i visse dokumenter," lyder det udtalelsen fra Nationalbanken.

"Der er tale om en afvejning af hensynet til offentlighedens indsigt og hensynet til gennemførelsen af Nationalbankens kerneopgaver, herunder penge- og valutakurspolitikken og overvågningen af den finansielle stabilitet i Danmark, på de mest optimale vilkår," skriver Nationalbanken videre.

 

 

BRANCHENYT
Læs også