Rygning fordobler risikoen for hjerneblødninger

Et nyt studie påviser, at risikoen for potentielt dødbringende hjerneblødninger fordobles for rygere. Studiet viser også, at risikoen formindskes hvis cigaretterne lægges på hylden, dog ikke for storrygere.

Foto: colourbox

Ryger man mere end 20 cigaretter om dagen fordobles risikoen for potentielt dødbringende hjerneblødninger som følge af et bristet aneurisme. Det viser ny forskning, som er blevet offentliggjort i den seneste udgave af lægetidsskriftet Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry.

En aneurisme er en udposning i en svækket arterie, som kan briste og derved lække blod ind i hjernen. Chancerne for overlevelse ved en bristet aneurisme er kun omkring 50 pct., og de, som overlever, må ofte leve med svære handicap resten af livet.

Forskerne bag studiet baserer deres resultater på 426 tilfælde af hjerneblødninger samlet fra 33 koreanske hospitaler mellem 2002 og 2004, samt en kontrolgruppe på 426 personer med samme køn og alder. Forskerne indsamlede information vedrørende livsstil, medicinsk baggrund og rygevaner på alle deltagerne, som havde en gennemsnitsalder på 50 år.

Jo mere, jo værre

Næsten 38 pct. af de, som var blevet ramt af en hjerneblødning, var rygere, mod godt 24 pct. af personerne i kontrolgruppen. Og rygningens indvirkning var kumulativ: jo længere tid og jo mere en person havde røget, jo større var risikoen for hjerneblødning.

Et rygestop mindskede risikoen for et bristet aneurisme med 59 pct. efter fem år, hvilket bragte det ned på niveau med ikke-rygerne - men ikke for storrygerne. For de personer, som havde røget 20 cigaretter eller mere om dagen, var risikoen for et bristet aneurisme stadig dobbelt så stor, som for de personer der aldrig havde røget.

På kort sigt gør rygning blodet tykkere og forøger blodtrykket, hvilket er med til at forøge risikoen for hjerneblødninger. Det kan dog bremses ved at man lægger cigaretterne på hylden. Men rygning fører også til permanente ændringer i strukturen på arterievæggene, og disse ændringer ser ud til at være mere udtalte for storrygere, siger forskerne bag studiet.

BRANCHENYT
Læs også