Banker frikender sig selv for rentefusk

Finansrådet afviser, at bankerne har manipuleret med vigtig rentesats.

Bankernes egen brancheorganisation Finansrådet har tirsdag offentliggjort sin længe ventede redegørelse af, om en række danske og udenlandske storbanker har manipuleret med den vigtige danske Cibor-rentesats.

Cibor-renten
  • Cibor er en forkortelse af Copenhagen Interbank Offered Rate og blev første gang beregnet i 1988.
  • I dag fastsættes Cibor-renten ved, at syv banker hver dag fortæller, hvilken rente de vil have, hvis de skal låne penge ud til en anden bank uden sikkerhed.
  • Det drejer sig om Danske Bank, Deutsche Bank, Jyske Bank, Nordea Bank, Nykredit Bank, Sydbank og Spar Nord Bank.
  • Når bankerne har indberettet dagens rente, fjernes den højeste og den laveste indberetning, og der udregnes et gennemsnit.
  • Cibor benyttes ofte for diverse låneaftaler og påvirker en lang række lån i den finansielle sektor.
  • Ifølge Finansrådet tager danske realkreditlån for 475 mia. kr. udgangspunkt i Cibor.
Kilder: Finansrådet og OMX Nasdaq.

I redegørelsen frikender Finansrådet medlemsbankerne for at have gjort noget galt.

"Det er Finansrådets vurdering, at Cibor-satserne i den analyserede periode fra 2007 til medio 2012 ligger inden for rammerne af, hvad der kan forventes i en periode, der har været karakteriseret ved meget volatile markedsforhold, som beskrevet i redegørelsen," udtaler Finansrådets direktør Jørgen A. Horwitz i en kommentar til redegørelsen.

Egenkontrol

I redegørelsen har Finansrådet analyseret de historiske Cibor-rentesatser samt kigget på, om bankerne, som har haft ansvaret for at indberette daglige værdier for Cibor-renterne, har gjort deres arbejde godt nok.

Både i forhold til at stille korrekte Cibor-satser og i forhold til at varetage den kontrolfunktion, som bankerne selv har haft ansvaret for i den såkaldte "pengemarkedskomite".

Trods bankernes pure frifindelse af sig selv for at have gjort noget galt, erklærer Finansrådet sig enig med erhvervs- og vækstminister Ole Sohn (SF), der i sidste måned gjorde sig til talsmand for, at Cibor-renten for fremtiden skal være underlagt et offentligt tilsyn.

"Tillid er afgørende for referencerenter, og derfor anerkender vi, at det ikke er nok, at bankerne har tillid til Cibor. Det er derfor vigtigt for Finansrådet, at vi i samarbejde med brugerne får styrket tilliden til referencerenten," lyder det fra Jørgen A. Horwitz.

Udløber af global Libor-skandale

Cibor-renten har været under voldsom beskydning siden begyndelsen af juli, hvor der blev rejst tvivl om lødigheden af den vigtige danske reference-rente.

Skandalen om det britiske modstykke til Cibor, Libor - London InterBank Offered Rate, havde på det tidspunkt raset i globale finansmedier nogen tid.

Libor-skandalen fik en foreløbig kulmination 3. juli, da Robert "Bob" Diamond blev presset til at gå som topchef for den britiske storbank Barclays Bank.

Få dage forinden var Barclays Bank blevet idømt en bøde på 450 mio. dollars af britiske og amerikanske finansmyndigheder for at have fusket med den vigtige rentesats, der fungerer som referenceramme for prisen på finansielle kontrakter og værdipapirer for tusindvis af milliarder kroner på globalt plan.

Den detroniserede bankboss er siden blevet døbt "Røver-Bob" i den kulørte del af finanspressen for sin rolle i Libor-skandalen.

Kan have kostet låntagere dyrt

Den danske udløber af renteskandalen blev for alvor taget op, da en analyse udarbejdet 5. juli af den skandinaviske storbank SEB blev omtalt i medierne.

I analysen blev det insinueret, at Cibor-renten i perioder kan have været fastlagt markant højere, end den burde.

Da Cibor-renten bl.a. styrer renten på særlige variabelt forrentede realkreditlån for omkring 475 mia. kr., vil en for højt sat Cibor-rente potentielt have kostet de pågældende låntagere store beløb i ekstraordinære renteudgifter.

Finansrådet bestrider SEB-analyse

Netop analysen fra SEB bliver omtalt i tirsdagens redegørelse fra Finansrådet, der over fire tætskrevne sider kritiserer den for at bygge på fire konkrete fejlagtige antagelser.

I en officiel kommentar fra SEB til tirsdagens redegørelse hedder det:

"Finansrådet har efter SEB's opfattelse udarbejdet en god redegørelse, der belyser problemerne - såvel praktisk som teoretisk - omkring fastsættelsen af Cibor-satserne."

På spørgsmålet om, hvordan SEB forholder sig til Finansrådets kritik af bankens analyse, svarer kommunikationschef for SEB Danmark Ricco Madsen til epn.dk:

"Både SEB og Finansrådet har analytisk belyst, at der løbende har været afvigelser mellem en teoretisk estimeret Cibor og den i praksis fastsatte, men det er faktisk ikke det interessante i sagen. Det centrale problem er, at bankerne skal fastsætte en Cibor-sats efter bedste evne baseret på et ikke-eksisterende marked, og derfor opstår der større forskelle mellem teori og praksis."

Når dagens redegørelse fra Finansrådet er "længe ventet" skyldes det ikke mindst, at såvel de kritiserede Cibor-stillende banker som Finansrådet selv har nægtet at forholde sig til kritikken, før redegørelsen var udarbejdet og udsendt.

BRANCHENYT
Læs også