Finansrådet: Ny Cibor vil give dyrere boliglån

Det vil kun give højere priser, hvis de nuværende Cibor-lån til boliger skal erstattes, siger direktør.

Foto: Casper Dalhoff

Finansrådet er meget åben for at se på, om en ny reference-rente kan erstatte Cibor. Det siger i hvert fald direktør Jørgen A. Horwitz i interesseorganisationens udsendte pressemeddelelse:

"I Finansrådet er vi kun interesserede i at styrke tilliden til CIBOR. Derfor vil vi nu indlede en dialog med en række interesseorganisationer og brugere af CIBOR med henblik på at finde frem til mulige forbedringer, herunder også en diskussion om indførelse af supplerende referencerenter," skriver direktøren.

Men reelt er redegørelsen fuld af advarsler om alle de dårligdomme en ny referencerente vil medføre.

Større tillæg

Obligationer udstedt med den alternative Cita-rente som bund vil nemlig kun give ballade i form af et mere segmenteret marked, højere priser og generel rundforvirring

"Det er usikkert, om realkreditinstitutterne vil anvende en CITA-renteswapfixing. I givet fald vil det tage tid at sikre likviditet i de obligationer, der finansierer CITA-baserede realkreditlån. Realkreditmarkedet vil blive yderligere segmenteret, da de eksisterende CIBOR-lån ikke umiddelbart kan lægges om til CITA-lån," skriver Finansrådet i sin redegørelse og fortsætter:

"Det er også væsentligt at understrege, at låntagerne ikke får lavere rentebetalinger med CITA-lån, da prisen på et CITA-lån vil være på samme niveau som på CIBOR-lån. Indtil der kommer likviditet i de CITA-baserede obligationer, vil låntagerne endda kunne få højere låneomkostninger. Eventuelle bankudlån baseret på CITA vil heller ikke blive billigere for kunderne end CIBOR-lån, da tillægget til CITA-lån vil indeholde et større kredit- og likviditetstillæg end i de tillæg, der i dag er på CIBOR-baserede udlån."

BRANCHENYT
Læs også