0

Flere skændes på jobbet

Antallet af konflikter mellem kolleger er stigende, viser en omfattende undersøgelse.

Analysen tyder på, at det især er ledere på de nederste niveauer, som oplever flere konflikter. Gnidningerne opstår mellem både medarbejdere, ledere og afdelinger. Tegning: Rasmus Sand Høyer

I mange danske virksomheder har det været sjovere at gå på arbejde. Det er der nu kommet statistisk belæg for.

Ifølge en endnu ikke offentliggjort analyse af trivslen på danske arbejdspladser er antallet af konflikter steget de seneste to-tre år.

Det svarer 3 af 10 (30 pct.) adspurgte ledere i den private sektor.

Kun ca. halvt så mange (17 pct.) anser konfliktniveauet for at være aftagende.

Det er organisationen Lederne, som har spurgt 1.873 ledere – heraf 84 pct. privatansatte.

Uklarhed om ansvar og mål

Analysen tyder på, at det især er ledere på de nederste niveauer, som oplever flere konflikter. Gnidningerne opstår mellem både medarbejdere, ledere og afdelinger.

Listen over årsager til konflikter toppes af uklarhed om de ansattes ansvar, roller og mål.

»Stigningen kan derfor forklares ved, at der i særlig grad opstår uklarhed, når virksomheden gennemgår mange forandringer, og når fremtidsudsigterne er usikre,« siger Lars Andersen, arbejdsmiljøchef i Lederne. Han peger dermed på økonomisk krise som en del af årsagen til det øgede antal spændinger på jobbene.

Forskellige holdninger mellem ansatte samt modstridende mål er øvrige væsentlige årsager til spændinger og skænderier, viser undersøgelsen.

I 3F oplever man ligeledes, at fagforbundets medlemmer involveres i et stigende antal uoverensstemmelser på deres job.

Pres nedad i systemet

»Den tendens kender vi fra medlemmerne. På arbejdspladserne sker der et stigende pres, først på lederne, og det går nedad i systemet og fører til konflikter,« siger Henrik Hansen, arbejdsmiljøkonsulent i 3F.

Lars Andersen påpeger, at visse konflikter kan være udmærkede og uundgåelige. En arbejdsplads helt uden uenigheder kan være et tegn på, at de ansatte er for lidt engagerede. Undlader ledelsen imidlertid at håndtere konflikterne, stiger risikoen for øget sygefravær og mindre produktivitet.

Ifølge den amerikanske ledelsesekspert Stephen M.R. Covey kan konflikter og spændinger på arbejdspladsen føre til en dårligere økonomi.

»Når tilliden mellem ansatte falder, stoler man mindre på hinanden, hvilket fører til øget bureaukrati og kontrol, som koster både tid og penge,« siger amerikaneren.

I den offentlige sektor er konfliktniveauet nogenlunde uændret gennem de seneste to-tre år, vurderer lederne i undersøgelsen.

Oplever du også, at flere skændes på jobbet?

BRANCHENYT
Læs også