Sundhedstilbud presser fraværet ned

Det kan være en god idé at anskaffe sig en sundhedordning, viser ny forskning.

Med en sundhedsordning nedsætter de større virksomheder sygefraværet med op til 30 pct. for de ansatte, viser ny forskning. Foto: Colourbox

Virksomheders sundhedsordninger reducerer sygefraværet med 15-20 pct.

Det viser ny forskning, der er lavet i et samarbejde mellem Pension Danmark, der tilbyder sundhedsordninger til sine medlemmer, og Syddansk Universitet.

Effekterne varierer mellem mindre og store virksomheder. Ordningerne reducerer sygefraværet med helt op til 30 pct. i de større virksomheder (over 30 ansatte), mens effekten er helt ned til 4 pct. i de mindre virksomheder.

Sådan har de gjort
  • Det analyserede datasæt dækker perioden 2002 til 2010 konstrueret på baggrund af individoplysninger om Pension Danmarks medlemmers adgang til Pension Danmarks sundhedsordning.
  • Her til er der foretaget en 5 pct. tilfældig stikprøve af den danske befolkning koblet til registerbaserede oplysninger af arbejdsmarkeds og sundhedsmæssige karakter fra blandt andet Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase Sundhedsstyrelsens Landspatientregister, Sygesikringsregister og Lægemiddelstatistikregistret.
  • Analyserne er gennemført for frisører, fiskere, blikkenslagere og skorstensfejere, elektrikere og mejeriarbejdere.
  • Analysen fokuserer på effekterne for et brancheområde (eller en overenskomstgruppe) af at få adgang til Pension Danmarks sundhedsordning.

Bedre information

Den store variation i sygefraværet skyldes ifølge forskningsprojektet, at større virksomheder typisk har en personalefunktion, der aktivt informerer medarbejderne om mulighederne for at gøre brug af sundhedsordningen.

Rapporten konkluderer, at der er betydelige samfundsøkonomiske effekter ved at anskaffe sig en sundhedsordning.

Øget adgang til relevant forebyggende behandling i form af mindre offentlige udgifter til sygedagpenge, til sundhedsydelser og til førtidspension. Samtidig vil virksomhedernes konkurrenceevne blive forbedret gennem reduktion af omkostninger til løn under sygefravær. Og for de lønmodtagere, der gennem en effektiv forebyggende indsats, slipper for langvarigt sygefravær og måske førtidspensioneringer, er der markante effekter på livskvalitet og livsindkomst.

Virksomhederne afholder fra 2012 udgifterne til betaling ved sygdom i de første 28 dage. Sættes den arbejdsgiverbetalte andel af sygefraværet til 2/3 vil virksomhederne potentielt kunne spare sygelønsudgifter på mellem 300 og op til 800 mio. kr, fastslår rapporten.

Hvorfor lave undersøgelsen?

"Hos Pension Danmark har vi udbudt sundhedsordningerne siden 2005, og vi har hele tiden haft en idé om, at ordningerne har en positiv effekt, men vi har ikke kunnet sige det med sikkerhed. Derfor satte vi gang i forskningsprojektet for at få klare svar," siger direktør i Pension Danmark, Jens-Christian Stougaard, til epn.dk

Hos selskabet glæder de sig over undersøgelsens resultater.

"Vi er opløftede over konklusionerne. Nu kan vi se, at sundhedsordningerne bidrager positivt til den generelle sundhedstilstand, og at der hermed følger besparelser for virksomhederne og staten," siger direktøren.

Pension Danmarks sundhedsordning er en del af pensionsordningen for 182.000 medlemmer i Pension Danmark.

Læs også