Satte pengene i banken og missede aktieboom

Danske investorer er gået glip af mia. af kroner ved at forlade aktiemarkedet.

Det danske eliteindeks C20 er steget omtrent 25 pct. siden nytår.

Private danske investorer har misset gevinster for milliarder af kroner ved at trække sig ud af aktiemarkedet for i stedet af spare pengene op. Det fremgår af en analyse, som Nykredit har lavet.

Analysen viser, at danskerne har solgt ud af aktiebeholdningen for samlet 4,2 mia. kr. alene i 2012, når man fratrækker aktiekøb. Alene i august blev der solgt for 1,3 mia. kr.

Krisen skræmmer

Forklaringen skal ikke overraskende findes i den aktuelle krise.

"Finanskrisen og de store udsving, der er i markedet, skræmmer stadigvæk. Man fokuserer mere på de dårlige nyheder end på fakta, nemlig at det går godt på aktiemarkedet," siger forbrugerøkonom i Nykredit Johan Juul-Jensen til epn.dk.

Noget kunne tyde på, at pengene i stedet er parkeret i sikkerhed på en bankkonto. I hvert fald er det samlede indlån siden årets start steget med mere end 33 mia. kr., hvoraf omtrent tre-fjerdedele er placeret på konti med meget lav rente med stort set intet afkast.

Det står i skarp kontrast til de penge, som investeringer i aktier har kastet af sig siden årsskiftet. Det danske eliteindeks C20 er således steget omtrent 25 pct. siden nytår. Dermed kunne man altså have tjent 25 kr. ved at satse 100 kr. aktier, mens man vil have tjent under 1 kr. ved at placere pengene i banken.

Ikke noget dårligt marked

Men selvom det har været en åbenlys fejlinvestering at trække pengene ud af markedet, så er beslutningen ikke så mærkværdig set i lyset af de usikre økonomier ikke mindst i Sydeuropa.

"Det er stadig dårlige nyheder, vi læser. Det er stadig store redningspakker, man snakker om, og set i det lys er det måske ikke så unaturligt, at man er lidt tilbageholdende med gæld og aktier. Men det er paradoksalt, for det har jo ikke været otte måneder med et dårligt aktiemarked," siger Johan Juul-Jensen.

Mens de danske investorer har skruet ned for blusset, så har udenlandske investorer i stor stil skruet op. I 2012 har de således øget beholdningen af danske aktier med 7,6 mia. kr., hvilket løfter den samlede ejerandel til 47,2 pct. Det er væsentligt højere end i eksempelvis 2004, da andelen lå på 30-35 pct.

Det går ok

Forklaringen er, at de udenlandske investorer har søgt i sikker havn i Danmark, som det også har været tilfældet på obligationsmarkedet.

"Når vi kigger i Europa, så er det stadig finansielt stormvejr, og investorerne kryber i ly af stormen. Herhjemme er der kun tale om en lille sommerblæst, hvor havemøblerne vælter. Det går ret beset ok i Danmark. Vi har stadig ting, der skal tages hånd om, men sammenlignet med tilstandene i Sydeuropa, så går det jo godt," siger Johan Juul-Jensen.

Danskernes samlede indlån andrager knap 820 mia. kr.

BRANCHENYT
Læs også