0

Bank solgte skandaleramt papir til børn

Fire børn får penge tilbage efter køb af andele i skandaleramt investeringsforening.

Børn skal vælge det sikre, når de investerer ikke avancerede produkter, mener Forbrugerrådet efter sagen om hedgeforeningen i Jyske Invest.

Jyske Bank har solgt andele til børn i den skandaleramte hedgeforening, der har påført kunderne et tab på 800 mio. kr. Det drejer sig om hedgeforeningen Jyske Invest Hedge Markedsneutral -Obligationer.

Der er tale om en dybt kompleks investering. Afdelingen blev introduceret i 2007 med det formål at spekulere i rentespændet mellem statspapirer og realkreditobligationer. Der er tale om en hedgeafdeling, der investerer for lånte midler, det kalder man gearing. Her gearede man investeringen 25 gange. Altså for hver 100 kr., der var investeret, spekulerede man for 2.500.

Solgt til børn

Dette produkt blev også solgt til børn, fremgår det af en opsigtsvækkende kendelse fra Pengeinstitutankenævnet. Kendelsen omhandler en familie, hvor far, mor og fire børn i 2007 købte andele i foreningen. Far og mor får ikke en krone tilbage, fordi de havde tegnet en såkaldt Pengeplejeaftale med banken, mens alle fire børn skal have dækket deres tab.

Store tab

I 2007 etablerede Jyske Invest afdelingen, Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer. Afdelingen spekulerede i rentespændet mellem realkreditobligationer og statspapirer, og blev gearet 25 gange.

I 2008 gik det helt galt, og afdelingen tabte på få uger 80 pct. af sin værdi.

Siden har der været mange sager i Pengeinstitutankenævnet og et gruppesøgsmål.

Jyske Bank har efter flere års tøven tilbudt bl.a. deltagerne i gruppesøgsmålet et forlig. De øvrige 8.500 investorer er ikke en del af forliget.

I Forbrugerrådet er man forarget over fremgangsmåden.

"Det havde været noget andet, hvis en far eksempelvis havde ringet til Jyske Bank og spurgt, kan I ikke lige lave et produkt til mine børn, hvor vi spekulerer i rentespændet og gearer 25 gange. Men sådan foregik det ikke. Det var bankens ide og produkt, og det solgte man altså til børn," siger seniorøkonom i Forbrugerrådet, Troels Holmberg, til epn.dk.

Skal forstå produktet

Han mener, at Jyske Bank har opført sig kritisabalt. For reglerne om god rådgivning skal sikre, at kunderne virkelig forstår, hvilket produkt de investerer i.

"Jeg har svært ved at at se, hvordan en bank kan løfte en sådan rådgivningsopgave over for børn. Selv hvis købet foregår gennem forældrene, skal børnene jo forstå det," siger Troels Holmberg.

Netop dette lægges der vægt på i kendelsen fra Pengeinstitutankenævnet. Her hedder det bl.a., at  nævnet ikke finder det godtgjort, at børnene "ved deres forældre har modtaget fyldestgørende rådgivning om risikoen ved investeringen i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer, hvorfor banken er erstatningsansvarlig for det tab, som børnen har lidt."

Rød tråd i afgørelser

I Forbrugerrådet ser man en rød tråd i ankenævnets afgørelser. Børn får nemlig typisk medhold i den type sager. Det skete også i den nu krakkede Løkken Sparekasse, hvor også børn havde købt garantbeviser.

Men ankenævnet er ikke en sikker beskyttelse mod fejlslagne investeringer, og Troels Holmberg opfordrer forældrene til at følge nogle enkle regler, ikke mindst når de investerer på deres børns vegne.

"Man skal aldrig købe et produkt, man ikke forstår, og så skal man vælge den simple varer - eksempelvis en aktie."

Epn.dk har kontaktet Jyske Bank, men juridisk direktør Peter Stig Hansen vil ikke kommentere sagen, ikke mindst fordi banken er midt i forligsforhandlinger.

Jyske Bank har netop tilbudt 1.500 kunder i investeringsforeningen et forlig, hvor banken betaler det tabte tilbage. Forliget blev vedtaget af investorerne i weekenden, men flere ting kan stadig gå galt, før forliget er en realitet.

De 1.500 kunder har været med i et gruppesøgsmål. De resterende 8.500 investorer ikke med i forliget og får dermed ikke dækket deres tab umiddelbart.

Var med i pengeplejeprogram

Af afgørelsen fra Pengeinstitutankenævnet fremgår det, at de to forældre bl.a. ikke får erstatning, fordi de var med i Jyske Banks såkaldte pengeplejeprogram. Går man med til det, overdrager man reelt ansvaret for investeringerne til banken. Og i dette tilfælde anbragte banken altså en del af pengene i den skandaleramte forening.

Kendelsen fra Pengeinstitutankenævnet kan læses her.

BRANCHENYT
Læs også