Nu kan du få dobbelt-gevinst på solceller

Skat åbner for "Double Up" til visse boligejere.

Når dette år rinder ud, vil 30.000 danske hjem have solceller på taget eller i haven. Det går lynende hurtigt med at omsætte interessen for sol-energi til store besparelser på el-regningen.

Takket være indtil flere forskellige tilskud fortsætter festen, og det vil den formentlig gøre, lige indtil regeringen gør alvor af sin holdning om, at der skal ske en nedjustering af tilskuddet.

Nu viser en dugfrisk afgørelse i Skatterådet, øverste myndighed på området, at visse boligejere kan opnå dobbelt fordel af den i forvejen lukrative omstilling til solenergi.

Mulighed for flere anlæg

I et såkaldt bindende svar hedder det nemlig, at en boligejer, der har solceller på familiens bolig, også kan installere dem på sit nye sommerhus.

Begge steder kan han opnå de maksimale fordele.

Hos skattevæsenet er tolkningen af lovgivningen den, at boligejeren hvert sted kan have et anlæg under de påkrævede 6 kW, som er grænsen i elafgiftsloven, hvis man vil undtages fra elafgift.

Den præcise konklusion fra Skatterådet er som følger:

"Det fremgår af loven, at afgiftsfriheden omfatter anlæg med en installeret effekt på højst 6 kW pr. husstand, og som en tilsluttet elinstallation i boliger eller i ikke erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse. Idet der er tale om to selvstændige boliger med solcelleanlæg, hvor den installerede effekt pr. bolig er på 5,5 kW, dvs. ikke overstiger 6 kW, er det Skatteministeriets vurdering, elafgiftsloven ikke er til hindrer for, at en ejer af en helårsbolig og et fritidsbolig kan få fritagelse for elafgiften for anlæg både vedrørende helårsboligen og fritidsboligen, når anlæggenes størrelse højst er på 6 kW pr. bolig."

BRANCHENYT
Læs også