Husejere i kø efter solcelleanlæg

Der er nu tre måneders ventetid på en godkendelse til nettomålerordningen.

De danske boligejere river solcelleanlæg ned fra hylderne i en sådan grad, at der lige nu er tre måneders ventetid på en ansøgning om godkendelse til den såkaldte nettomålderordning.

Den betyder populært sagt, at elmåleren løber baglæns, når et solcelleanlæg producerer mere strøm, end der forbruges.

Antallet af private solcelleanlæg er tæt på at være 10-doblet i løbet af 2012.

Således har Energinet.dk nu registeret 31.538 anlæg i drift. Ved årsskiftet var antallet 3.630. De private solcelleanlæg leverer nu 163 megawatt.

Tilbagevirkende kraft

"Vi modtager rigtig mange spørgsmål i øjeblikket," lyder det fra Nicolaij Nørgaard Petersen, der er kundechef hos Energinet.dk.

Den store interesse for at få monteret et solcelleanlæg har betydet, at der nu er tre måneders ventetid, når det drejer sig om behandlingen af ansøgninger om godkendelse til den såkaldte nettomålerordning.

"Men vores praksis er, at vi godkender med tilbagevirkende kraft til idriftsættelsestidspunktet, og vi har sat ekstra personale til at behandle ansøgningerne," oplyser Nicolaj Nørgaard Petersen.

Spar Nord: Reager nu

Det har skabt yderligere travlhed, at der fra politisk side har været antydninger i retning af, at ordningen vil blive forringet. Klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) har dog tidligere givet udtryk for, at en ny ordning ikke skal smadre markedet. Læs læserbrev fra Martin Lidegaard.

Netop usikkerheden om, hvad en ny ordning vil indeholde, har fået Spar Nord til at opfordre boligejerne til at handle hurtigt, hvis de vil kunne udnytte den eksisterende ordning.

"Med den eksplosion i antallet af anlæg, vi har set i 2012, regner vi det efterhånden for sandsynligt, at reglerne for solcelleanlæg bliver strammet – formentlig med virkning allerede fra nytår," siger boligansvarlig i Spar Nord Claus Conradsen.

Målet er ved at være nået

Han henviser til, at de nuværende regler for solcelleanlæg blev indført med afsæt i en målsætning om, at solcelleanlæg i 2020 skal have en samlet kapacitet på 200 megawatt.  Men det tal er allerede tæt på at være nået.

"Når 2020-målet er nået, forventer vi, at der skrues ned for de incitamenter, som i sin tid blev indført for at sætte gang i efterspørgslen efter solceller. Derfor opfordrer vi nu de boligejere, der overvejer et solcelleanlæg, til at være beslutsomme. Også fordi vejret snart kan gøre det svært at få et anlæg installeret på den her side af nytår," tilføjer Claus Conradsen.

Fri for skattepligt

Boligejere har siden 1. januar 2011 haft mulighed for at udnytte solcelleanlæggene, uden at deres eget forbrug fra anlægget har skullet regnes som skattepligtig indkomst. Det har ifølge Claus Conradsen været en af de afgørende drivkræfter i markedet.

"Den største værdi ved et solcelleanlæg er typisk den el, du producerer til dig selv. Og derfor har det været afgørende for kickstarten, at den værdi ikke har været afgiftsbelagt,"mener han.

Botjek: Vær kritisk

Hos Botjek, der med 40 afdelinger ifølge egne angivelser er landets største leverandør af tilstandsrapporter og energimærker, råder kvalitetsansvarlig og bygningssagkyndig Jesper Sølund Stensen dog boligejerne til at bevare den kritiske sans, selv om de gerne vil have monteret et solcelleanlæg hurtigst muligt.

Som boligejer bør man se på, om firmaet er solidt - samt på kvaliteten af selve solcellerne og den inverter, der laver jævnstrøm om til vekselstrøm.

"Lige nu er der overproduktion af solceller, og op mod 80 pct. af de solceller, der monteres, kommer fra Østen. Når der er overproduktion, er der også risiko for, at nogle firmaer vil gå konkurs, og så er det ikke så meget værd, at der måske er 15 års garanti på solcellerne," forklarer Jesper Sølund Stensen.

Inverter har kortest levetid

"Nogle af de billigste solceller er ikke helt tætte i belægning, og så kan der komme vand ind. Der bør også være en såkaldt bypassdiode. For hvis en serie i et panel brydes, er det ikke længere så effektivt. Desuden bør man se på kvaliteten af inverteren, der typisk er den del, der har kortest levetid med cirka 10 år," siger Jesper Sølund Stensen.

Samtidig opfordrer han til, at man som boligejer vælger et stort og solidt firma til opgaven med at montere solcelleanlægget.

"Når der er tale om et større firma, som kan løfte opgaven, er det også typisk det firma, der klarer en eventuel uoverensstemmelser med en underleverandør," tilføjer Jesper Sølund Stensen.

Læs også
Top job