Sydbank dækker Tønder-tab

Et mangelfuldt prospekt får Sydbank til at kompensere Tønder Bank-investorers milliontab.

HOUGAARD NIELS

Et stærkt mangelfuldt prospekt betyder, at de mange investorer, der har tabt penge på kapitalbeviser i Tønder Bank, får deres penge igen.

Sydbank har således besluttet at godtgøre investorerne, der i løbet af september 2012 sammenlagt har placeret 30 mio. kr. som hybrid kernekapital i den krakkede Tønder Bank.

"På grundlag af en af Sydbank indhentet ekstern advokatredegørelse er det Sydbanks vurdering, at oplysningerne i prospektet om Tønder Banks økonomiske situation har været mangelfulde set i lyset af undersøgelserne foretaget af Finanstilsynet og Fondsrådet. Denne mangel har haft en væsentlig betydning for investorernes bedømmelse af banken," skriver Sydbank i en pressemeddelelse.

En ubehagelig situation

Sydbank har overtaget aktiviteterne i Tønder Bank og dermed alle forpligtelserne bortset fra efterstillede krav, som i stedet skal rettes mod konkursboet. Det gælder blandt andet i forbindelse med krav, der knytter sig til den hybride kernekapital.

Det er ikke mindst ukorrekte risikooplysninger i prospektet, der får Sydbank til at komme investorerne, der primært er private, i møde.

"De mange investorer er blevet bragt i en ubehagelig økonomisk situation, og det har skabt bekymring hos mange i lokalområdet. Derfor har det været vigtigt for os hurtigt at undersøge, hvordan forløbet har været, og jeg er glad for, at vi allerede nu kan meddele investorerne, at vi godtgør deres køb af kapitalbeviser," siger Sydbank-direktør Karen Frøsig.

Sydbank vil tage kontakt til investorerne i den kommende uge.

BRANCHENYT
Læs også