Dansk økonomi ringere end ventet

Recessionen er afværget i dansk økonomi, der dog fortsat skranter.

Den danske økonomi voksede ganske sparsomt i tredje kvartal, da bruttonationalproduktet (BNP) i sæsonkorrigerede tal gik frem med 0,1 pct. sammenlignet med andet kvartal.

Det viser en foreløbig opgørelse fra Danmarks Statistik.

Det skal ses i lyset af, at økonomien i Danmark i andet kvartal skrumpede med 0,7 pct., og dermed er den negative udvikling foreløbig vendt til et plus. Det betyder samtidig, at økonomien indtil videre har afværget den tredje recession på fire år. Samlet set har 2012 dog budt på et fald i BNP på 0,5 pct.

Usikkerhed om tallene

Danmarks Statistik gør opmærksom på, at der knytter sig en usikkerhed på plus/minus 0,5 procentpoint til tallene.

Selvom der er små lysglimt i dagens opgørelse - og her tænkes primært på investeringerne - er det overordnede billede dog stadig dystert.

Lone Kjærgaard, cheføkonom, Arbejdernes Landsbank

Man har da også netop nedjusteret tallet for andet kvartal fra tidligere -0,4 pct. til -0,7 pct.

"Det en ganske markant nedrevidering, der helt bør overdøve den svage optimisme dagens positive væksttal ellers kunne give anledning til," skriver seniorøkonom i Nykredit Tore Stramer i en kommentar til tallene.

Dermed kan det altså ikke helt udelukkes, at en teknisk recession, der er defineret som negativ vækst i to på hinanden følgende kvartaler, ruller ind over dansk økonomi i midten af 2012.

Frosten truer

At det står sløjt til med væksten, er dog ingen overraskelse i en europæisk økonomi, der deler visse ligheder med årstidens vejr: Frosten truer.

"En BNP-vækst på 0,1 pct. kan ikke siges at være den store skuffelse i den nuværende situation, hvor den europæiske vækst er under stærkt pres fra den lurende gældskrise. Således lå BNP-væksten i euro-området på -0,1 pct. i 3. kvartal, mens det tyske vækstlokomotiv kun kunne fremvise en beskeden BNP-vækst på 0,2 pct.," lyder det fra Tore Stramer.

Han hæfter sig ved, at det er investeringerne og det offentlige forbrug, der driver dansk økonomi frem, mens privatforbruget (-0,1 pct.) og eksporten (-0,8 pct.) har været faldende. Noget kunne samtidig tyde på, at virksomhederne har været tvunget til at producere til lager i tredje kvartal, hvor lageropbygningen har løftet væksten med 0,2 pct.

Vækstmotorer i tomgang

Det er særligt bekymrende, at privatforbruget og investeringerne fortsat holder sig i ro. Økonomerne peger således på netop de to størrelser, som motorer for en stærkere vækst i de kommende år.

"Fortsætter udviklingen over de kommende kvartaler kan vi således også være nødsaget til at ned-revidere vores nuværende BNP-vækst på 1,1 pct. for 2013," skriver Tore Stramer.

Boligmarkedet kan blive ramt

Heller ikke i Arbejdernes Landsbank fører det positive væksttal til anerkendende nik. Cheføkonom Lone Kjærgaard glæder sig på den ene side over fremgangen i investeringerne, men ærgrer sig over det slatne privatforbrug.

"Selvom der er små lysglimt i dagens opgørelse - og her tænkes primært på investeringerne - er det overordnede billede dog stadig dystert. Det er bekymrende, at eksporten dykker, og at det endnu slet ikke er lykkes at skubbe gang i privatforbruget. Konsekvensen af dagens opgørelse er desværre ikke særlig opmuntrende, fordi den svage vækst ligger i forlængelse af syv kvartaler uden nævneværdig vækst," skriver Lone Kjærgaard.

Hun giver samtidig udtryk for, at der er risiko for stigende ledighed i den kommende tid, og at det kan forplante sig til boligmarkedet, der aktuelt har stabiliseret sig.

Optimisme og nedjustering

Dagens tal giver ifølge Danske Bank grund til lidt større optimisme, når det kommer til væksten i 2013. Her ventes ikke mindst skattelettelserne, stabiliseringen på boligmarkedet og de gradvise politiske initiativer i Europa at spille ind.

Omvendt giver tallene anledning til en nedjustering af forventningerne til indeværende år.

"Med udgangspunkt i dagens tal må vi konstatere, at vores seneste prognose for væksten i år nok er for optimistisk. I vores prognose fra oktober ventede vi en vækst på 0,1 pct. i år – med dagens tal, så må vi sige, at det nok snarere bliver en negativ vækst for året som helhed," skriver cheføkonom Steen Bocian.

Læs også