Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

0

GPS-betaling i stedet for registreringsafgift

Afskaf registreringsafgiften og betal per kørt kilometer, foreslår 3F og Kraka.

Trafikkøer er spild af penge. Således vurderes det, at der alene i hovedstadsområdet hvert år spildes, hvad der svarer til 22.000 fuldtidsjob..  DAGÃ JAN

Smid registreringsafgiften på porten og indfør i stedet et GPS-baseret betalingssystem per kørt kilometer.

Så kan man lette trængselsproblemerne på det danske vejnet, og samtidig kan samfundet få en gevinst, der svarer til en værdi af 4 mia. kr.

Sådan hedder det i en rapport fra 3F's Transportgruppe og tænketanken Kraka. Rapporten "Pejlemærke for ny dansk transportpolitik" lægger op til en såkaldt intelligent kilometerbetaling for både personbiler, varevogne, lastbiler og motorcykler.

3F: Vi bliver ikke hørt

Udspillet skal samtidig ses som et indspark til regerings trængselskommission, der ventes at komme med sine anbefalinger i løbet af 2013. Parterne mener, at udspillet kan realiseres frem mod 2020.

Parterne understreger, at udspillet samlet set ikke vil øge de skatter, som de danske bilister betaler.

"I dag betaler man som bilist, fordi man vil køre. I stedet skal man betale, når man kører. Dermed kan vi begrænse trængsel, stress og gener, fordi trafikken kan glide mere optimalt," lyder det fra Jan Villadsen, der er formand for 3F's Transportgruppe.

"60.000 af 3F's 350.000 medlemmer er beskæftiget i transportbranchen. Men vi oplever, at vi ikke bliver hørt - hverken af den tidligere eller af den nuværende regering. Det er også en grund til udspillet, der skal ses som et politisk pejlemærke. Et bud på hvad man kan gøre for at lette trængselsproblemerne," tilføjer Jan Villadsen.

Tung trafik kan flyttes

Han forklarer, at en intelligent kilometerbetaling skal forstås som en differentieret betaling, så det vil være dyrere at køre på bestemte tidspunkter. Samtidig er han helt klar over, at myldretid ikke kan undgås, fordi en stor del af arbejdsmarkedet stadig vil have en 8-16 arbejdstid.

"Men en stor del af lastbiltrafikken kan flyttes til andre tidspunkter. Det kan også gøre transporterne billigere, fordi der vil blive tabt færre penge på at holde i kø," siger Jan Villadsen.

Gevinst på 4 mia. kr.

Beregningerne i udspillet er foretaget af tænketanken Kraka, der har regnet sig frem til, at der vil være en samfundsmæssig gevinst på 4 mia. kr.

"Det betyder ikke, at der kommer flere penge i de offentlige kasser, for udspillet lægger ikke yderligere skatter på bilisterne. Men de 4 mia. kr. er følgegevinster i form af, at bilisterne kan køre i nyere og miljøvenlige biler, mindre trængsel på vejene, færre ulykker, mindre støj og mindre forurening. Registreringsafgiften er i sin nuværende form med at bibeholde en gammel bilpark," forklarer Jens Hauch, der er cheføkonom i Kraka.

"Vi forestiller os ikke, at vi kan afskaffe trængselsproblemerne, for det kan ikke lade sig gøre. Men udspillet kan mindske trængslen og på den måde medvirke til, at vi alle får det bedre," tilføjer Jens Hauch.

Punkterne i udspillet

Udspillet fra 3F's Transportgruppe og Kraka opererer med en række hovedpunkter og begreber:

Intelligent trafik: Registreringsafgiften skal afskaffes og afløses af en såkaldt intelligent kilometerbetaling. Det er en afgift per kørt kilometer. Afgiften er forskellig alt efter køretøj, tid og sted. Afgiften opkræves via GPS-registrering af kørslen. Den skal omfatte både personbiler, varevogne, lastbiler og motorcykler.

Ingen ekstra skatter: Alle nye biler falder i pris, fordi man i stedet for registreringsafgift betaler per kørt kilometer. Ældre biler får modregnet kilometerbetaling i registreringsafgiften. Det betyder, at der første skal betales kilometerafgift, når registreringsafgiften er "brugt op". I udspillet går afgifterne lige op, så bilisterne ikke pålægges nye afgifter.

Klar i 2020: Frem til 2015 kan forslagene regnes igennem, diskuteres og justeres. Fra 2015 til 2020 kan systemet ifølge parterne indfases.

Tid til planlægning: Intelligent kilometerbetaling skal tænkes ind i en samlet plan for nye investeringer. Der skal først investeres, hvor investeringer i motorveje, broer og ny infrastruktur betaler sig bedst og reducerer trængslen mest.

Gælder alle veje: De nuværende planer for kilometerafgifter vil kun gælde lastbiler. Og kun på statens veje. Derfor skal den tunge trafik tænkes med i nye løsninger fra begyndelsen. Ellers høster samfundet ifølge rapporten ikke den fulde gevinst. Intelligent kilometerbetaling skal omfatte alle - alle køretøjer på alle veje.

Justeringer efter behov: Den intelligente kilometerbetaling kan justeres efter behov, trafik og ønsker om nye vaner. Hvis motorveje til København fortsat sander til i trængsel i tidsrummet 7-9, forestiller parterne sig, at afgiften hæves i det tidsrum, for at få så mange som muligt til at vælge et andet tidspunkt.

Gevinst på 4 mia. kr.: Færre køer og mindre trængsel kan give samfundet en gevinst. I rapporten vurderes værdien til 4 mia. kr. i form af mindre spildtid, bedre planlægning, effektiv trafikstyring, færre ulykker og et bedre miljø.

Mindre trafik og mere tid: Intelligent kilometerbetaling vil betyde mindre tid i kø og mere tid på job og derhjemme. Det vinder chauffører, vognmænd, speditører og butikker på. Samtidig kan passagerer i den kollektive trafik se frem til hurtigere og mere præcis transport. 

Lige konkurrence: Intelligent kilometerbetaling betyder, at alle lastbiler skal betale per kørt kilometer. Det gælder også udenlandske lastbiler, der slider på de danske veje. Dermed skabes ifølge udspillet mere lige konkurrence. Samtidig giver GPS-styrede afgifter mulighed for sikker og effektiv kontrol mod piratkørsel og ulovlig transport.   

Billigere biler: Registreringsafgiften afskaffes. Det betyder ifølge rapporten, at en lille familiebil som Hyundai i20 eller en Fiat 500 bliver cirka 62.000 kr. billigere. Der skal i stedet betales per kørt kilometer. Og her kan ifølge Krakas beregninger køres cirka 220.000 kilometer, før man rammer det beløb, man i dag betaler i registreringsafgift.

BRANCHENYT
Læs også