Gæt en undskyldning: Kolding eller Straarup

Eivind Koldings kronik om Danske Banks fejltrin under krisen ligner tidligere udsagn fra Peter Straarup.

BUBANDT MARTIN

Danske Bank: Undskyld.

Sådan kan man i dag læse på Politikens forside. Og hvis læseren allerede nu er tynget af en vis fornemmelse af deja-vu, er der ikke noget at sige til det.

For overskrifter som 'Læs Straarups historiske undskyldning', 'Undskyld, undskyld, undskyld', 'Ydmyg Straarup: Vi har været for grådige' stod med fed, sort skrift at læse på avisernes forsider i 2010.

Overskrifterne kom som reaktion på en række markante udmeldinger om finanssektorens (med)skyld i krisen og Danske Banks fejltrin fra daværende topchef i banken og formand for Finansrådet Peter Staarup.

Faktisk viser en nærlæsning af Straarups måske mest markante tale om bankernes skyld - den, der blev udlagt som en historisk undskyldning - at der er meget få forskelle på indholdet af den kronik, Politiken i dag bringer fra Danske-chef Eivind Koldings hånd, og hans forgængers ord.

Samme opfattelse af, at banken allerede havde undskyldt havde Eivind Kolding da også selv i kølvandet på hans indtog på bankens øverste post som bestyrelsesformand i marts 2011. Under overskriften 'Kolding: Der er undskyldt nok', tog han afstand fra kravet om flere undskyldninger.

Fra den udmelding og til nu er det oplagt at pege på, at Danske Bank har lanceret en ny strategi, der ikke er blevet modtaget helt som banken måske havde håbet på.

Men der er da også en væsensforskel på Kolding og Straarups udmeldinger: Tre bogstaver, for nu at være præcis. For hvor Straarup talte om bankernes skyld i krisen, siger Eivind Kolding - på opfølgende spørgsmål fra Politiken - at hans kronik kan opfattes som en und-skyldning.

Nu til quizzen: Kan læseren gætte hvilke af følgende citater, der stammer fra henholdsvis Kolding og Straarup. Svar i bunden.

A:

1) "Det er let at gøre status. Det er helt åbenbart, at den finansielle sektors image har lidt skade, mere end vi nogensinde har oplevet. Det kommer til at tage tid, og det vil kræve en enorm indsats at genetablere et tilfredsstillende image for sektoren og for den enkelte virksomhed i sektoren. Det er i dag skræmmende at høre, hvordan der bliver stillet spørgsmål ved vores ansvarlighed, vores troværdighed og vores evne til at drive bank – med andre ord vores kernekompetence. I vidt omfang har vi mistet danskernes tillid."

2) "I den seneste tid er der blevet sagt og skrevet meget om bankerne - ikke mindst Danske Bank - og om vores rolle i og ansvar for finanskrisen. Det kan vi godt forstå. Finanskrisen har haft store konsekvenser for familier, virksomheder og samfund verden over, og det vil være en historisk forsømmelse, hvis vi ikke som samfund og sektor tager en grundig debat om, hvad vi kan lære af det forløb, vi har været igennem."

B:

1) "Der blev blandt andet lanceret komplicerede finansielle produkter, som få kunne forstå. Der blev foretaget investeringer, der viste sig ikke at være holdbare og ydet lån, der ikke kunne holde til, at konjunkturerne vendte."

2) "Banksektoren må også vedstå, at vi i visse tilfælde har produceret produkter, der tjener finansielle og spekulative formål – og ikke iagttager kundernes risikovillighed. Vi har set produkter, som kunderne ikke har haft brug for, og andre der er så komplicerede, at kunderne ikke har forstået dem. Vi har set udlån der har været så behæftede med risiko, at de ligger milevidt fra klassiske dyder om god rådgivning og forsigtig kreditpolitik, uanset konjunktur."

C:

1) Den finansielle sektor spiller en helt afgørende rolle for hele samfundet, der er afhængigt af, at den kapital, nogen har i overskud, bliver stillet til rådighed for de investeringer, andre har mod på. Det skaber vækst, beskæftigelse og velstand til alle, når pengekredsløbet fungerer, og det giver bankerne et særligt ansvar. Også derfor er det godt, at der er taget hul på en debat om, hvordan vi bedst sikrer en sund og effektiv finansiel sektor til gavn for alle.

2) Der er ingen, der er interesseret i en fremadrettet debat, hvor sektoren positionerer sig selv som offer. Vi skal gå konstruktivt ind i en debat med de vigtigste stakeholders og insistere på, at den måske værste økonomiske krise i verdenshistorien kan være det optimale grundlag for en række nødvendige forbedringer. Jeg har flere bud. Vi har over de seneste 18 måneder kunnet konstatere, at forståelsen for sektorens forretningsmodel ikke er til stede. Derfor skal vi være bedre til at forklare vores forretningsmodel, vores afhængighed af de globale finansielle markeder og ikke mindst de udenlandske økonomier, der afgør vores egen.

D:

1)  Er det er retfærdigt, at vi får så mange klø? Er den finansielle krise og al dens væsen kun banksektorens skyld? Lad mig, for at undgå anklager om bortforklaring eller om at pege fingre ad andre, med det samme tilstå, at banksektoren bliver bebrejdet fejl med rette. I den finansielle sektor må vi påtage os en meget betydelig andel af ansvaret. Vores "hovedsynd" er, at vi har haft et alt for optimistisk livssyn. Og det bliver vi med rette straffet for.

2) Det virker som om, at den populære forestilling om, at vi forsøger at løbe fra vores ansvar, blokerer for en nødvendig diskussion om, hvilke konsekvenser vi i fællesskab bør drage af finanskrisen. Lad mig derfor udtrykke det helt klart: Vi påtager os også vores del af ansvaret. Som Danmarks største bank har vi naturligvis et medansvar, for at krisen gik som den gik - på godt og ondt.

Svar: A: Straarup, Kolding B: Kolding, Straarup C: Kolding, Straarup D: Straarup, Kolding

BRANCHENYT
Læs også