Både boligrenter og aktier vil stige i 2013

Fire bud på næste års økonomi viser en spirende tro på fremtiden.

Foto: Colourbox

Både de største aktier og boligrenten stiger i 2013. Men kun svagt.

Så klar er spådommen fra fire analytikere, som Jyllands-Posten har bedt om at komme med deres bud på udviklingen. Men hverken boligrenten - her F1 uden afdrag - eller det toneangivende C20-indeks vil stige abnormt. Dertil er Europa fortsat for hårdt ramt af sin egen krise.

Men med Den Europæiske Centralbanks faste indgriben og støtteerklæring til euroen som et fortsættende projekt begyner der at tegne sig en svagt lysere fremtid for Europa.

De danske aktier klarede sig over gennemsnittet i Europa, når man tager udgangspunkt i C20. Det danske Novo-indeks kunne man også kalde det. Den danske medicinalkoncern vejer efterhånden så tungt, at mere end 40 pct. af vægtningen i C20 varetages af Novo. Novo er steget med imponerende 40 pct. i 2012, og det kan næppe gentages i 2012.

»Den store stigning, som det danske indeks har haft i 2012, får os til at være lidt mere afdæmpede, når det gælder forventningen til 2013. Vi tror, at de lidt bredere europæiske indeks vil klare sig bedre end C20 næste år. Så vi ser ikke danske aktier som en vildt attraktiv vare i 2012,« siger aktiestrateg Henrik Henriksen fra PFA.

Elevatorer og trapper

Også hos Nordnet forudser investeringsøkonom Per Hansen en moderat udvikling i C20-indekset. Mens PFA tror på, at C20 ender i intervallet 525-550 ved udgangen af 2013 fra de nuværende ca. 500 point, regner Per Hansen med kurs 530 point.

»Op- og nedture på de finansielle markeder er som en elevator og en trappe. Når det går ned, sker det hurtigt i en elevator, mens opturene har en tendens til at tage lidt længere tid. Lidt som når man tager trappen i stedet. Jeg mener, at flere investorer har overinvesteret i defensive aktier som eksempelvis Novo, Chr. Hansen og Coloplast. Så en bedring i konjunkturerne vil flytte penge fra defensive til mere offensive selskaber,« siger Per Hansen.

Den mest pessimistiske udsigt kommer fra seniorstrateg Ib Fredslund Madsen fra Jyske Bank. Hans bank regner med, at C20 kun vil løfte sig marginalt til en kurs på 520 point til nytår næste år.

»Disse punktestimater rammer sjældent rigtigt. Men vi vil gerne signalere, at danske aktier kommer til at klare sig dårlige end globale aktier. Vi tror, at danske aktier har haft deres stjernestund og er blevet lidt for dyre,« siger Ib Fredslund Madsen.

I den anden grøft ligger Sydbank, som netop har opjusteret deres estimater til C20 ved udgangen af næste år. Sydbank forventer, at C20-indekset lukker i intervallet 540-580 mod tidligere 500-540 point.

»Vi mener, at mange af C20-selskaberne står rigtigt godt inden for deres brancher. Prisfastsættelsen er efterhånden høj, men vi tror også på de mere cykliske aktier inden for industri og finanser. Sammen med et lidt bedre konjunkturbillede i 2013 vil det løfte indeksets aktier,« siger aktieanalysechef Bjørn Schwarz, Sydbank.

Boligrenten

Der er dog langt fra tale om, at krisen er helt overvundet. De fire eksperter tror kun på meget svagt stigende boligrenter. Det er selvfølgelig sød musik i ørene på boligejerne, men samtidig er det et signal om, at den økonomiske aktivitet fortsat er på et meget lavt blus.

Den gennemsnitlige rente på et et-årigt tilpasningslån ventes kun at stige marginalt. Forventningen om den største stigning kommer fra Jyske Bank, hvor man venter en F1-rente uden afdrag på 0,7 pct. med udgangen af 2013. Procentvis er det er stor stigning, men selv 0,7 pct. er stadig et krisetegn. De tre øvrige prognosemagere regner blot med enten ingen eller en marginal stigning til omkring 0,55 pct.

»Vi tror, at renten skal være højere. Den rolle som sikker havn, som Danmark har spillet, forventer vi vil aftage. Så tror vi også, at der kommer nogle selvstændige renteforhøjelser fra Danmarks Nationalbank. Vi regner med, at F1-renten vil ligge omkring 0,7 pct. om 12 måneder,« siger Ib Fredslund Madsen.

Her er Nordnet af en lidt anden opfattelse, selvom man hele tiden skal huske på, at alle eksperterne opererer med renter et pænt stykke under 1 pct.

»Der er ikke udsigt til markant stigende korte danske renter i 2013. Negative korte statsobligationsrenter smitter også af på boligrenterne. Presset mod Danmark som den ultimativt sikreste europæiske investeringshavn vil nok lette end anelse, men ikke forsvinde,« siger investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet.

Nordnets prognose lyder på 0,55 pct., mens Henrik Henriksen hos PFA mener, at den bliver på 0,5 pct. eller endog en smule lavere.

»Vi forventer svagt stigende renter til 0,55 pct. ved udgangen af 2013,« siger Bjørn Schwarz fra Sydbank.

Læs også