Sorte bokse i biler skal redde liv

Forsikringsselskabet Alka har gode erfaringer fra de danske veje.

Det koster bilisterne 1.000 kr. at få Alka Boksen installeret i bilen. Til gengæld får de 25 pct. rabat på bilforsikringen. Foto: Alka

Såkaldte "sorte bokse" i bilerne kan nedsætte antallet af trafikulykker og redde liv.

Det er erfaringen hos forsikringsselskabet Alka, der har bokse i 4.000 kunders biler. Desuden forventer Alka, at yderligere 5.000 bilister i år vil vælge at få installeret en databoks, der kan give en rabat på 25 pct. på bilforsikringen.

"Vores tal viser, at antallet af trafikuheld er reduceret med 40 pct. for de bilister, der har en boks installeret, sammenlignet med bilister uden Alka Boksen," fortæller Lise Agerley, der er kommunikationschef hos Alka.

"Tallene viser, at boksene har en opdragende effekt. Selv om boksene selvfølgelig typisk installeres af bilister, der i forvejen kører forsvarligt, oplyser bilisterne, at boksene får dem til at tage endnu færre chancer. Det viser, at det er muligt at ændre bilisternes adfærd, og det er det, vi gerne vil opnå. Alle forsikringsselskaber vil selvfølgelig helst have ansvarlige kunder," tilføjer Lise Agerley.

Lovkrav på vej i USA

I USA er boksene på vej til at blive standard. Fra 1. september 2014 skal alle nye biler på det amerikanske marked have en "sort boks", som i cirka 50 år har været standard på fly. Den elektroniske boks skal i bilerne registrere og opbevare data i forbindelse med ulykker.

Forslaget er fremsat af den amerikanske vejmyndighed National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, og det betyder, at bilproducenterne skal installere EDR-boksen (Event Data Recorder) i de nye biler.

Boksen kan bl.a. registrere informationer om bilens hastighed, om bremserne blev aktiveret før en ulykke, om passagererne benyttede sikkerhedssele, om kræfterne i sammenstødet og om airbagsenes reaktion.

Bedre sikkerhed på vejene

"Ved at indsamle informationer om, hvordan førerne har reageret i forbindelse med et uheld, og hvordan bilens sikkerhedssystemer har reageret, kan vi gøre bilerne og vejtransporten endnu mere sikre,"  begrunder den amerikanske transportminister, Ray LaHood, beslutningen.

"De nye regler vil give os  vigtige informationer, der kan redde flere liv," tilføjer han.

Ifølge det amerikanske udspil lagres der ikke personlige informationer, ligesom samtale i bilens kabine ikke optages. EDR-systemet vil heller ikke konstant være i brug, men systemes aktiveres i forbindelse med ulykker.

NHTSA regner i øvrigt med, at systemet allerede i år vil være at finde i 96 pct. af de nye 2013-modeller.

Alkas erfaringer

I Danmark har Alka i to omgange appelleret til sine kunder om at få boksene installeret. Selskabet indførte i sommeren 2012 begrebet Alka Boksen, der giver bilisterne 25 pct. rabat på forsikringen.

Til gengæld må bilisterne så leve med, at boksen bl.a. registrerer, hvor stærkt de kører. Hvis bilisten er årsag til et færdselsuheld og samtidig har kørt mere end 5 km/t hurtigere end det tilladte, koster det 1.000 kr. ekstra i selvrisiko.

Alka Boksen registrer hastigheden fra 30 sekunder før til 15 sekunder efter for en ulykke, og systemet kan desuden spore bilen, hvis den skulle blive stjålet.

Automastisk hjælp

Efter en testperioden siden sommeren blev der åbnet for salget i december, og Alka har nu solgt 998 af de nye bokse, mens 3.000 bilister kører rundt med den tidligere model.

"Vores prognose for 2013 er, at yderligere 5.000 bilister vil vælge at få boksen installeret. Den nyeste boks kan også registrere trykpåvirkninger ved en ulykke. Hvis påvirkningen når op på 4G, ringes der automatisk op til bilistens mobiltelefon. Hvis der ikke bliver svaret, eller hvis der svares usammenhængende, vil der blive sendt en ambulance via vores samarbejde med Falck," fortæller Lise Agerley.

Boksens indbyggede GPS-funktion giver præcise oplysninger om ulykkesstedet.

"Den ordning gælder i hele Europa," tilføjer Lise Agerley.

Boksen koster 1.000 kr.

Alka Boksen koster bilisterne 1.000 kr.

"Selve boksen koster væsentligt mere. Engangsudgifter skal dække installationen. Vi er nødt til at sikre os, at boksen bliver installeret korrekt, og at der ikke fuskes med den," forklarer Lise Agerley.

FDM: Svært at se behovet

Hos bilistorganisationen Forenede Danske Motorejere, FDM, er holdningen til de såkaldte sorte bokse todelt.

FDM er positiv over for Alkas udspil, men har til gengæld svært ved at se formålet med et generelt lovkrav om boksene.

"Når boksen som hos Alka er knyttet sammen med en forsikring, vil det i højere grad få bilisterne til at tænke over, hvordan de kører. Der er en økonomisk gevinst ved det, og det kan måske få nogle af de yngre bilister til at sætte farten ned," lyder det fra Torben Lund Kudsk, der er afdelingschef i politisk-økonomisk sekretariat hos FDM.

Samtidig gør han dog opmærksom på, at FDM tidligere har givet udtryk for, at forsikringsselskaberne ikke udelukkende bør fokusere på fart, når de arbejder på at begrænse færdselsulykkerne.

Dyrere for bilisterne

Til gengæld er han mere skeptisk over for et generelt lovkrav om boksene.

"For det første vil det gøre bilerne dyrere, og det er lidt svært at se behovet. Boksen kan indsamle nogle informationer, der i visse tilfælde kan være nyttige for en havarikommission. Men den kan jo ikke fortælle, hvad der førte til ulykken. Var føreren uopmærksom, eller blev han blændet af solen?" siger Torben Lund Kudsk.

Samtidig tvivler han på, at boksene i sig selv vil få bilisterne til at køre anderledes.

"Som bilist sidder man jo heldigvis ikke hele tiden og spekulerer på, hvordan man kan undgå at blive blandet ind i en ulykke. Samtidig er det amerikanske og det europæiske bilmarked to meget forskellige markeder med hver sin type af biler. Derfor tror jeg heller ikke, at der er udsigt til et tilsvarende europæisk lovkrav.," tilføjer han.

BRANCHENYT
Læs også