Kunder fik betaling for at bruge el i 24 timer

Over julen røg el-priserne så meget i bund, at kunderne betalte negative priser.

Over hele 2012 var el-priserne kun negative i cirka 30 timer. Arkivfoto: Finn Frandsen

Det er et sjældent fænomen, at el-producenterne må betale deres kunder for at tage imod den el, der produceres.

Ikke desto mindre var det tilfældet i samlet set 24 timer hen over julen.

"Man får negative priser, fordi der er for stor produktion og for lille forbrug. Strøm kan ikke gemmes, og derfor er man nødt til at sælge det rigtig billigt, og i dette tilfælde har man valgt at sige, at der faktisk kan opstå negative priser," siger Charlotte Søndergren, afdelingschef i Dansk Energi.

Hvornår?
  • 1 time d. 23. december
  • 9 timer d. 25. december
  • 5 timer d. 26. december
  • 3 timer d. 30. december
  • 6 timer d. 31. december
  • De negative priser vil typisk opstå om natten, da el-forbruget er lavt på dette tidspunkt.

Vind og varme

Over hele 2012 var el-priserne kun negative i cirka 30 timer.

Charlotte Søndergren forklarer, at fænomenet opstår, når vinden er høj, el-forbruget er lavt, og der er en høj varmeproduktion.

Varmeproduktionen er vigtig, fordi kraft-varme-værkerne producerer el og varme samtidig, som er en af årsagerne til, at man taler om en vis "bunden el-produktion".

"I enkelte tilfælde har vi indimellem ikke brug for både el og varme på samme tid. Og hvis det er dyrere at producere varmen alene, kan det være, at man alligevel vælger at producere ellen og sælge den negativt," siger Charlotte Søndergren.

Trækker prisen ned

Julens negative el-priser lå i gennemsnit omkring -1,50 kr./kWh, mens prisen i december normalt ville ligge på omkring 0,35 kr./kWh til sammenligning.

Charlotte Søndergren forklarer, at de fleste forbrugere, som køber el på langtidskontrakter, vil opleve, at de negative priser har trukket den gennemsnitlige pris på el ned.

"Man skal dog også huske, at vindenergi er støttet af staten, og en del af den støtte hænger sammen med el-prisen," forklarer hun.

Strøm til udlandet og slukkede møller

Mens forbrugerne måske kan hente en lille økonomisk gevinst på de negative el-priser, er det kraft-varme-producenterne og især vindproducenterne, der taber.

For dem gælder det om at minimere antallet af timer med omvendt betaling så meget som muligt.

"Vi prøver at sende den billige strøm ud af landet, men det kræver mere transmissionskapacitet, hvis vi helt skulle undgå de negative priser. Derudover prøver vi at gøre systemet mere fleksibelt på andre måder, samtidig med at vi skal lave nogle vindmøller, som kan slukkes, uden at man behøver at tage ud til dem," forklarer Charlotte Søndergren fra Dansk Energi.

Læs også