Boligpriserne falder over hele linjen

Nye tal viser, at boligmarkedet i Danmark fortsat har det svært.

Foto: Colourbox

Der var tilbagegang at spore over hele linjen, når man ser på udviklingen i boligpriserne i oktober sidste år.

Ifølge nye tal fra Danmarks Statistik faldt priserne for ejerlejligheder med 1,1 pct., sommerhuse faldt med 4,7 pct., mens parcelhusene stort set holdt skansen med et beskedent fald på 0,1 pct. Dermed synes stabiliseringen af priserne på parcelhusmarkedet at fortsætte.

Boligpriser
  • I oktober 2012 var den gennemsnitlige salgspris 1.743.000 kr. for enfamiliehuse, 1.696.000 kr. for ejerlejligheder og 1.096.000 kr. for sommerhuse.
  • For ejendomshandler indgået i oktober 2012 er der på nuværende tidspunkt blevet tinglyst 2.406 enfamiliehuse, 1.047 ejerlejligheder og 439 sommerhuse.
Kilde: Danmarks Statistik

Ser man på prisudviklingen over det seneste år i form af en periode på tre måneder fra august til oktober, så er der tale om en stigning i priserne på ejerlejligheder på 3,5 pct. fra august-oktober 2011 til samme periode i 2012. De tilsvarende tal for parcelhusene viser et fald på 2 pct., mens sommerhusene er dykket med 4 pct.

Afventer signal

Ifølge Realkreditforeningen bekræfter dagens tal, at der spores stigende priser på lejlighedsmarkedet, mens det fortsat ser mindre positivt ud for parcelhusmarkedet.

"Her er billedet nærmere et marked i tomgang, som afventer signal for en mere sikker økonomisk udvikling, førend køberne for alvor kommer frem. Og det er på trods af, at der er en række positive nøgletal for boligmarkedet. De netop gennemførte fleks-auktioner gav rekordlave renter, boligbyrden er lav, udbuddet af boliger til salg er faldende i specielt de større byer, og Realkreditforeningens Køberbarometer viser pæn efterspørgsel på trods af årstiden," siger Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen.

Risikerer nye prisfald

Der er næppe tvivl om, at det er den økonomiske usikkerhed samt faldende realløn og beskæftigelse, der sætter sit præg på boligmarkedet, og selvom der aktuelt synes at være tegn på stabile boligpriser, så er det ikke sikkert, at boligpriserne er dykket for sidste gang under den igangværende krise.

"Dagens tal ændrer ikke ved vores forventning om omtrent stabile boligpriser i år, men det er klart, at blusser den økonomiske usikkerhed op igen, eller stiger ledigheden kraftigere end ventet, kan vi risikere at se nye prisfald på boligmarkedet. Omvendt er der også et potentiale for mindre prisstigninger, hvis økonomien overrasker positivt," vurderer cheføkonom i Realkredit Danmark Christian Hilligsøe Heinig i en kommentar.

Samme vurdering får man hos Danske Banks cheføkonom Steen Bocian:

"Uanset hvordan man vender og drejer tallene for boligmarkedet - så er det for tidligt at konkludere, at markedet er vendt. Boligmarkedet er fortsat meget skrøbeligt. Priserne holder kun lige akkurat niveauet, og antallet af handler lå også i 2012 på et ekstremt lavt niveau."

Nordea: Prisstigninger forude

De seneste fald i boligpriserne betyder, at parcelhusejerne i gennemsnit har tabt 43.000 kr. det seneste år - svarende til 3.580 kr. om måneden.

Hos realkreditinstituttet Nordea Kredit tror man dog, at sidste års prisfald vil blive afløst af stigninger i år.

"Det er vores hovedscenarie, at boligmarkedet klarer skærene, og at 2013 kommer til at byde på svagt stigende boligpriser. Der kan således godt komme mindre bølgeskvulp, men vi forventer ikke nogen større dyk i priserne på landsplan. Særligt de lave renter og de vedtagne skattelettelser vil holde hånden under markedet," skriver Nordea Kredits boligøkonom Lise Nytoft Bergmann.

De offentliggjorte tal skal i øvrigt tages med forbehold, da de nyeste tal kun omfatter 70 pct. af handlerne på markedet. De er derfor behæftet med usikkerhed, og som man har set ved de seneste offentliggørelser af tal for boligmarkedet, så kan det senere komme på tale at revidere tallene, når flere af handlerne er kendte.

BRANCHENYT
Læs også