Færre tvangsauktioner i december

Men for året som helhed er 14 familier med ejerbolig hver dag blevet sat på gaden.

Foto: Colourbox

Med 363 tvangsauktioner blev december måneden med færrest tvangsauktioner i 2012. I november var tallet 451, når der er korrigeret for normale sæsonudsving.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det gennemsnitlige antal tvangsauktioner var i årets anden halvdel på 418 om måneden. For hele året har det sæsonkorrigerede gennemsnit været 427 tvangsauktioner om måneden.

Højeste antal i 18 år

"2012 vil blive husket som det år, da der er blevet bekendtgjort næstflest tvangsauktion siden 1994. Det er kun overgået af 2010," mener boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea.

"Tallene svarer til, at 14 familier i ejerboliger hver eneste dag året rundt er blevet sat på gaden. Det er det højeste antal i 18 år," tilføjer hun.

Den geografiske fordeling viser ifølge Nordea, at familier i regionerne Sjælland, Syddanmark og Midtjylland har været hårdest ramt. Omvendt har der været en positiv tendens i hovedstadsområdet, hvor der nu i to år har været en faldende tendens.

Nye grupper på boligmarkedet

"Det kan være svært at se, hvorfor 2012 falder så kedeligt ud i statistikken, selv om arbejdsløsheden er steget en anelse, og lønnen kun er vokset beskedent. Men samtiidig har renten været uhørt lav i hele perioden.

Når antallet af tvangsauktioner alligevel ender så højt, hænger det sammen med, at de ikke kun påvirkes af, hvordan renter samt arbejds- og boligmarked ser ud i dag. Man skal også se på situationen, lige inden konjunkturerne vendte. Da var der lav arbejdsløshed, og nye grupper fik adgang til boligmarkedet. De gjorde sig måske ikke helt klart, om en ejerbolig var det rigtige valg også for dem.

Disse grupper er efterfølgende blevet hårdest ramt af den stigende arbejdsløshed, og så har det ikke haft det fornødne at stå imod med," vurderer Lise Nytoft Bergmann.

For tidligt at tro på vending

Hos Danske Bank giver privatøkonom Las Olsen også udtryk for, at det er alt for tidligt at vurdere, om faldet i december er udtryk for en positiv tendens.

"Vi har før set enkelte måneder med lave tal, som efterfølgende er blevet afløst af stigninger," siger han.

Samtidig peger han på, at en tvangsauktion ofte er en økonomisk katastrofe for de berørte.

Betal af på lånet

"Det betyder typisk en lavere pris for huset og dermed en større gæld at betale af på. Derfor er det afgørende med en tidlig indsats, når boligøkonomien ikke længere hænger sammen. Det gælder især i områder, hvor det er vanskeligst at sælge boliger," forklarer Las Olsen.

"Hvis der kun er en lille friværdi tilbage i huset, vil det være klogt at spare op ved at betale af på sit lån," tilføjer han.

BRANCHENYT
Læs også