Sommerflirten, der endte i retten

Beliggenhed medvirkede til, at Sparekassen Himmerland havde et godt øje til EBH Bank.

Bankdirektør Finn Strier Poulsen fra Egnsbank Han Herred afgav i dag forklaring i retten.  Foto: Bente Poder

Det handlede om kærlighed, da to bankdirektører i sommeren 2008 aftalte at købe aktier hos hinanden. Svend Jørgensen og Sparekassen Himmerland var forelskede i EBH Bank, som ikke bare så godt ud, men også havde en god beliggenhed. Finn Strier Poulsen fra EBH Bank var smigret over interessen og ville rigtig gerne danse med den lidt større nabo syd for Limfjorden.

Aktørerne
Sagen kort
  • Tidligere direktør i EBH Bank, Finn Strier Poulsen, tidligere direktør i Sparekassen Himmerland, Svend Jørgensen, tre medarbejdere plus Sparekassen Himmerland er tiltalt for grov kursmanipulation.
  • Ifølge Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) fandt manipulationen sted i august og september 2008.

At denne sommerflirt som også rummede et tilfældigt møde på stranden i Blokhus fire et halvt år senere kunne betyde, at de to direktører risikerede en fængselsstraf for kursmanipulation, strejfede dem ikke et eneste sekund.

Det forklarede de i går i Retten i Hjørring, hvor de sammen med tre medarbejdere er tiltalt for grov kursmanipulation med aktierne i Sparekassen Himmerland. Alle i sagen nægter sig skyldige, og især Svend Jørgensen gav udtryk for sin vrede over at være under mistanke.

Da han indledningsvis blev bedt om at fortælle, hvor længe han havde været direktør i sparekassen, nærmest fnyste han:

»Direktør Ulrik Nødgaard fra Finanstilsynet var så venlig at sørge for, at jeg blev smidt ud efter 25 år i november 2011. Jeg sagde selv op, men ellers var jeg blevet smidt ud, da jeg blev politianmeldt,« lød det fra den tidligere direktør, der i modsætning til Finn Strier Poulsen stadig er meget vellidt i sit lokalområde.

Drøftede fusion i lufthavnen

Sparekassen Himmerland har hovedsæde i Aars, hvor Svend Jørgensen også er vokset op, og i april 2012 blev han for eksempel udnævnt til æresmedlem i Aars Handelsstandsforening. Her takkede man den tidligere bankdirektør for ”en meget betydningsfuld” indsats gennem mere end 25 år.

Den fratrådte direktør forklarede i retten, at han sammen med Finn Strier Poulsen ved flere lejligheder havde drøftet muligheden for at fusionere de to banker, når de for eksempel ventede på et fly i Københavns Lufthavn.

Da de to aftalte at købe for 10 mio. kr. aktier hos hinanden i juli 2008, var det ikke, fordi en fusion var nært forestående. Det var udelukkende en indledende øvelse, som endda var meget beskeden i forhold til de mange andre aktieopkøb, som banken foretog sig.

Sparekassen Himmerlands nuværende bestyrelsesformand Finn Mathiassen uddybede senere denne beskrivelse, da han forklarede sig til retten.

»Vi var forelskede i EBH på det tidspunkt, og det var der også en grund til på grund af den måde, de så ud på. Beliggenheden taget i betragtning var de et godt parti,« sagde han.

Selv om EBH Banks motiv for handlen også havde karakter af en flirt, havde Finn Strier Poulsen flere motiver til handlen.

Han forklarede således retten, at han vidste, at EBH Bank i løbet af august ville komme til at ligge inde med en stor portion egne aktier, som man var forpligtet til at købe af en samarbejdspartner. For at undgå at skulle meddele børsmarkedet, at banken dermed ville eje mere end fem pct. af sine egne aktier, prøvede han at sælge dem på forhånd. Det drejede sig om aktier for omkring 50 mio. kr.

»Mit håb var, at vi kunne lave en aftale på 20 mio. kr. Det er jo dobbelt så godt, men jeg var meget glad for den tillid, som Sparekassen Himmerland, og Svend Jørgensen viste os. Det var en tillidsafgivelse over for instituttet,« forklarede Finn Strier Poulsen.

Havde glemt forløbet

De to tidligere direktører instruerede derefter deres fondsafdelinger om, at de skulle lave en aftale om at købe for 10 mio. kr. aktier hos hinanden den 4. august. Hvad der herefter skete, havde de stort set glemt, da de blev afhørt i går.

For det første havde de haft travlt med at lave halvårsregnskaber, senere krakkede flere af EBH Banks kunder, så krakkede Lehmann Brothers, og den 21. september blev Finn Strier Poulsen fyret. For det andet var der tale om en meget lille sag, forklarede de to, der begge understregede, at de ikke havde blandet sig i, hvilken pris de enkelte aktier skulle have. En forklaring, som under sagen er blevet støttet af de øvrige tiltalte medarbejdere fra de to fondsafdelinger.

Uanset, hvor godt de to direktører har forklaret forspillet til aktiekøbene, ændrer det dog ikke ved, at EBH Bank over halvanden måned opkøbte for 10 mio. kr. aktier i Sparekassen Himmerland til den samme pris på 600 kr. Prisen blev aftalt mellem EBH Banks likviditets- og fondschef og souschefen i Sparekassen Himmerlands tilsvarende afdeling i en telefonsamtale, hvor EBH-medarbejderen lovede at »sætte hånden under« en pris på 600 kr.

Hvorvidt det kan karakteriseres som et forsøg på at manipulere med kursen, bliver op til retten at vurdere.

Sagen fortsætter i dag med afhøring af en række medarbejdere, der ikke er tiltalt i sagen.

BRANCHENYT
Læs også