Lettere at hæve kapitalpensioner

Upopulær regel om hævning af kapitalpensioner skal væk, mener regeringen.

Danskere med kapitalpensioner får i fremtiden nemmere ved at hæve pensionerne, når de har brug for pengene. Regeringen lægger op til at ændre en noget upopulær regel om, at ejere af flere kapitalpensioner skal hæve samtlige konti inden for samme kalenderår, hvis de vil bevare retten til at aflevere den lave afgift på 40 pct. af depotet i afgift til staten.

Som reglen er i dag, vil man blive beskattet med 60 pct. af den første pension, man hæver, hvis ikke de øvrige hæves inden årets udgang...

Læs også