Tilskud til landbrugets vikarordninger afskaffes

Fremover skal landmænd selv betale for at få vikarer.

I det finanslovsforslag, som finansminister Mogens Lykketoft (S) præsenterede tirsdag, lægger regeringen op til at spare godt 35 mio. kr. årligt ved at afskaffe det offentlige tilskud til landbrugets vikarordninger. Forslaget er et led i regeringens bestræbelser på at spare seks mia. kr. for at holde de offentlige udgifter i ro.

Passer bedriften

Tilskudsordningen dækker landmænd, der har brug for hjælp til at passe bedriften ved sygdom, barnets første sygedag og efteruddannelse.

Sidste år benyttede knap 10.000 landmænd vikarafløsning.

Gårdejer Folmer Tarpgaard, der er formand for Landsudvalget for Vikarordninger, betegner regeringens udspil som fuldstændigt utilstedeligt.

»Vikarordningerne er en arbejdende redningstjeneste, der rykker ud, når en landmand bliver syg og ikke kan passe bedriften. Ud fra et dyrevelfærdssynspunkt er det direkte uanstændigt at afskaffe tilskuddet. Dyrene skal passes 365 dage om året - også hvis landmanden bliver syg,« siger Folmer Tarpgaard.

Han afviser, at landmændene selv er i stand til at betale den fulde pris, fordi mange landmænd for tiden kæmper med en stram økonomi, hvor udgifterne knapt er dækket.

Folmer Tarpgaard peger på, at vikarordningerne indgår i EU{minute}s politik for at udvikle landdistrikterne, og at de har været med til at bremse strukturudviklingen i dansk landbrug hen imod få men store bedrifter. Grunden er ifølge Folmer Tarpgaard, at vikarordningerne sikrer, at også landmænd på enkeltmandsbedrifter kan holde ferie.

Ferie- og fridagsafløsning samt service- og spidsbelastningsafløsning udgør i dag godt 55 pct. af den samlede aktivitet i vikarordningerne. Omsætningen i vikarordningerne var sidste år 193 mio. kr., hvoraf 18 pct. blev finansieret via det offentlige tilskud.

Foruden vikarordningerne rammer besparelserne på finansloven også landbruget gennem en afskaffelse af administrationsgodtgørelsen til mindre virksomheder og en fjernelse af særlige afskrivningsregler.

Landbrugsraadets præsident Peter Gæmelke er derfor dybt skuffet over udspillet til finansloven.

Landmænd i knæ

»I en situation, hvor mange landmænd er ved at være i knæ på grund af lav indtjening, er det utilstedeligt, at regeringen vil belaste erhvervets likviditet med yderligere 550 mio. kr. gennem afskaffelse af administrationsbidrag og fjernelse af nedskrivninger på husdyrbesætninger,« siger han.

..

BRANCHENYT
Læs også