Kort nyt fra EU

Coca-Cola giver indrømmelser om fremtidig forretningsadfærd Coca-Cola har over for Kommissionen givet en række indrømmelser omkring virksomhedens fremtidige forretningsadfærd over for sine kunder.

Coca-Colas indrømmelser/tilsagn afslutter en femårig undersøgelse af et muligt misbrug af Coca-Colas dominerende stilling på markedet for kulsyreholdige læskedrikke. Kommissionen har således tilkendegivet, at Coca-Colas indrømmelser er tilstrækkelige til at sikre konkurrencen på markedet for kulsyreholdige læskedrikke og give forbrugerne øgede valgmuligheder.

Indrømmelserne indebærer, at Coca-Colas kunder for fremtiden frit skal kunne købe kulsyreholdige læskedrikke hos en hvilken som helst leverandør, og Coca-Cola må ikke længere yde kunderne mål- og mængde-rabatter, dvs. rabatter der gives på betingelse af, at kunden når et bestemt omsætningsmål, eller kunden forøger salget af Coca-Cola-produkter. Herudover må Coca-Cola ikke længere kræve, at en kunde, som kun ønsker at købe de mest populære produkter (f.eks. Coca-Cola eller Fanta) også skal købe mindre populære produkter (f.eks. Sprite eller Vanilla Coke)...

Læs også