Lånomlægning begrænses

? Apropos artiklen den 31. januar om indefrysning af ejendomsskatter for pensionister vil jeg gerne spørge, hvad et sådant kommunalt lån betyder for muligheden for at optage tillægslån i ejendommen, nedsparingslån osv.?

Hvor bliver de kommunale lån anbragt i prioritetsrækkefølgen?

På forhånd tak for svaret,..

BRANCHENYT
Læs også