Riskær-fonden til Højesteret

Advokat Klaus Berning anker dom om, at han var "klart uegnet" til at sidde i Riskær-fondens bestyrelse. Slagsmålet mellem fondsmyndighederne og den tidligere bestyrelse i den velhavende Riskær-fond fortsætter i Højesteret.

Det tidligere bestyrelsesmedlem i Riskær-fonden, advokat Klaus Berning, har netop anket Østre Landsrets dom fra 20. april. Dommen slog fast, at det var helt på sin plads, da Erhvervs- og Selskabsstyrelsen tilbage i 2001 først suspenderede og siden afsatte Klaus Berning og den øvrige bestyrelse i Riskær-fonden.

»Jeg anker, fordi jeg er uenig i landsrettens afgørelse, men også, fordi jeg mener, at landsretten ikke har givet en loyal fremstilling af sagens faktum. Retten har i dommen systematisk udeladt de breve og referater, der viser, hvordan jeg har disponeret over for Klaus Riskær Pedersen, hvorefter det ser ud, som om jeg ikke foretog mig noget som helst i sagen,« siger Klaus Berning...

Læs også