Ekspert: Tvivl om lovgrundlag i Midtbank-sagen

Professor i selskabsret ved Syddansk Universitet Søren Friis Hansen er enig med Bagmandspolitiet i, at der kan rejses tvivl om, hvorvidt landsretten har brugt værdipapirloven forkert i Midtbank-sagen.

"Hvis man ser på forarbejderne til loven, kan der godt være en tvivl, som kan gøre det berettiget at gå videre med sagen. Der er tale om et væsentligt område, som det vil være godt at få afklaret. Samtidig er sagen principiel og har vakt stor opsigt," siger Søren Friis Hansen.

Han fremhæver, at argumentet for et nej til at lade sagen gå videre skulle være hensynet til de implicerede i sagen, som vil blive yderligere belastet, hvis sagen tages op igen...

Læs også