Revisorerne

Det er så småt ved at være forår, og vintergækker, erantis og årsregnskaber pibler frem.

I modsætning til de mange kvartals- og halvårsmeddelelser, som mange investorer efter min opfattelse lader sig distrahere af, så kan man faktisk bruge årsregnskaberne til noget.

Det er her, virksomhederne er til eksamen, og årsregnskaberne skal i modsætning til de øvrige meddelelser ses igennem af en form for censor, nemlig en revisor...

Læs også