Skarp kritik af BBR-registre

Selv om de kommunale BBR-registre skal indeholde 73 oplysninger om alle bygninger, er de misvisende, fastslår rigsrevisorerne.

Både stat og kommuner har i årevis udvist stor slendrian, når det gælder vedligeholdelse af BBR-registret for alle landets boliger. Økonomi- og Erhvervsministeriet bør snarest øge kontrollen.

Det fastslår Rigsrevisionen i en stærkt kritisk gennemgang af det landsdækkende register, der er grundlaget for beregning af skatter for mange mia. kr. i form af bl.a. ejendomsværdiskat...

Læs også