Landsskatteretten er bekymret for retssikkerheden

Landsskatteretten, som er landets øverste administrative klageinstans på skatte-, moms-, afgifts-, told- og vurderingsområdet, har afgivet sin årsrapport for 2003.

Her kan man bl.a. læse, at rettens sagsbehandlingstider har været stigende gennem de senere år og i øjeblikket er gennemsnitligt 13 måneder pr. sag.

Retten er blevet pålagt en personalereduktion på 10 pct. og frygter, at sagsbehandlingstiden i 2007 vil være 17 måneder, og det finder Landsskatteretten selv »meget betænkeligt ud fra en retssikkerhedsbetragtning«...

Læs også