Amtslig støtte til portal var ulovlig

Det var i strid med lovgivningen, da Fyns Amt støttede etableringen af den fynske internet-portal Portal Fyn. Det konstaterer Statsamtet Sønderjylland, der fører tilsyn med Fyns Amt.

Amtet har i det konkrete tilfælde ikke været omhyggelig nok med at sikre, at den amtslige støtte kun gik til de ikke-kommercielle aktiviteter på portalen.

Fyns Amt finder afgørelsen problematisk, idet idéen med portalen har været at opbygge en service for brugerne, hvor de ét sted på nettet kan finde alle informationer om såvel offentlige myndigheder som private, foreninger og lignende på Fyn. Man finder det derfor vanskeligt at dokumentere den opdeling, som Statsamtet ønsker...

BRANCHENYT
Læs også