Kunden har aldrig ret

Kunderne taber stort set alle sager om erstatning for dårlig investeringsrådgivning.

Roskilde Bank er fra alle sider beskyldt for at proppe aktielån og aktier ned i halsen på sine kunder. Kritikken har været voldsom. Alligevel får Roskilde Bank-kunder ikke erstatning ved Pengeinstitutankenævnet. Og det er de ikke ene om.

Ankenævnet har altid haft det svært med erstatning for tab på investeringer. De er kun givet ved klart målbare fejl. Derfor oplever mange danskere nu blot at få at vide, at de burde have vidst, at de løb en stor risiko for tab, når de investerede i aktier og fulgte bankrådgiverens råd om at optage aktielån og kun investere pengene i aktier fra et enkelt selskab.

Nu opfordrer flere parter politikerne til at gribe ind for at sikre forbrugernes retssikkerhed.

»Det skriger til himlen, at der er givet nogle ufornuftige råd i bankerne. Det kan man læse i flere af kendelserne fra Pengeinstitutankenævnet, som når en 86-årig pludselig får placeret op mod 70 pct. af sin formue i aktier. Der er stærkt behov for, at forbrugerne får hjælp. Det ville være passende at få nogle sager ført helt til tops ved domstolene, så vi får sat tingene på plads. Lige nu virker det, som om praksis er, at bankerne rådgiver udelukkende for at tjene penge, og at det må kunderne så finde sig i,« siger professor Carsten Tanggaard, Handelshøjskolen Aarhus Universitet.

Han opfordrer forbrugerombudsmand Henrik Øe til at gøre brug af de muligheder, han i forbindelse med bankpakke II fik for at føre sager om investeringsrådgivning for domstolene.

Egen sø

..

BRANCHENYT
Læs også