Kort nyt

Nyuddannede uden arbejde LEDIGHED Hvert år i april måned laver DJØF en status, som opgør beskæftigelsessituationen for nyuddannede kandidater cirka et år efter eksamen.

I årets opgørelse er det de DJØF'ere, der er blevet kandidater i 1. halvår 2003, der indgår. Siden 2001 er andelen af de nyuddannede kandidater i job efter et år faldet. Den tendens fortsætter i år, da kun 58 pct. af de nye kandidater er i job, mens resten fortsat er uden arbejde. Det er den laveste andel i beskæftigelse, siden DJØF begyndte målingerne i midten af 1980'erne. Sidste år var 69 pct. i job efter et år, og for bare tre år siden var det 90 pct.

8.700 job med tilskud

BESKÆFTIGELSE Arbejdsformidlingerne landet over skal inden sommerferien skabe 8.700 nye job som led i regeringens "Joboptimisme - 10 uger - flere i job." Kampagnen retter sig mod personer, der kun har været ledige i en kort periode. Arbejdsgiverne får 9.000 kr. om måneden i op til et år i løntilskud, når de ansætter en ledig efter ordningen. Socialdemokraterne frygter, at løntilskuddene vil blive brugt på job, som kunne have været besat som ordinære job. Det betyder penge ud af statskassen og ingen effekt, siger Socialdemokraternes arbejdsmarkedspolitisk ordfører, Jan Petersen, til Ugebrevet A4. møs

Flere på fleksibel orlov

BARSEL Flere forældre holder en længere og mere fleksibel barselsorlov, efter at de nye barselsregler trådte i kraft for godt to år siden. Ændringerne betyder blandt andet, at forældre kan holde orlov i et år og sammensætte perioden mere individuelt. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at 3.500 forældre holdt orlov på deltid og begyndte gradvist på arbejde i 2003. 3.000 forældre holdt en del af orloven og udskød resten til senere, og 4.000 forældre forlængede barselsorloven fra otte til fjorten uger. møs

Ledere på sommerskole

UDDANNELSE En del ledere vil gerne gå i skole i deres sommerferie. Ledernes Hovedorganisation afholder for første gang summer school i august, og i øjeblikket er 26 af de 28 pladser på kurset solgt. På skolen skal lederne lære om ledelse og indførelse af nye strategier. Lederne betaler op til 22.000 kr. for en uges undervisning, og Ledernes Hovedorganisation har allerede lovet, at der også bliver mulighed for at komme på skolebænken til næste år. møsHårde straffe for snyd

..

Læs også