Sidste frist for OK-forhandlere

Der venter en travl weekend for de overenskomstforhandlere, der endnu ikke er blevet enige.

På mandag udløber de eksisterende overenskomster på det private arbejdsmarked, og herefter begynder konfliktvarslerne at skulle sendes ud.

Forligsmand Asbjørn Jensen har derfor indkaldt både de forhandlere, der stadigvæk hænger, og hovedorganisationerne LO og DA til møder i Forligsinstitutionen i København i eftermiddag. Samtidig har han indkaldt ekstra juridisk forstærkning fra bl.a. de to andre forligsmænd: Mette Christensen og Kaspar Linkis...

Læs også