Selskaberne er afgørende

ALM. BRAND Invests afdeling Europæiske Aktier har en investeringsstrategi, der primært tager udgangspunkt i sektor- og selskabsspecifikke forhold.

Vægtningen af porteføljen på lande er således overordnet set afledt af sektorsammensætningen af de enkelte landes aktiemarkeder frem for en vurdering af udviklingen i landets økonomi. Denne strategi indebærer ifølge adm. dir. Niels Solon, at afdelingen aktuelt er undervægtet i engelske aktier, sammenlignet med benchmarket MSCI Europa. Det engelske aktiemarked er tungt vægtet inden for medicin og energi, som er relativt defensive brancher, hvilket ikke passer ind i Alm. Brands nuværende forventning om generelt stigende aktiemarkeder. For 2004 ligger forventningen til de europæiske aktier på en stigning i intervallet 8-12 pct., hvilket tager udgangspunkt i forventet pæn vækst for selskaberne og afspejler sig i porteføljen gennem en overvægt af aktier inden for industri og de mere cykliske forbrugsaktier. Niels Solon forklarer, at afdelingen i de seneste måneder har foretaget sine investeringer ud fra en lidt mere udpræget stock-pick strategi end sædvanligt. Aktieudvælgelsen er gået i retning af mere offensive aktier for at få del i den forventet positive udvikling i kurserne. Blandt tidligere foretagne succesfulde stock-picks fremhæver Niels Solon irske Elan Corp, der er afdelingens fjerde største position.

Læs også