Opbremsning i eksporten

Bruttonationalproduktet steg med 0,3 pct. i eurozonen i tredje kvartal i forhold til kvartalet før, da der var en stigning på 0,5 pct. Det viser nye tal fra de europæiske myndigheder.

Ses der på alle EU's 25 lande var der ligeledes en vækst på 0,3 pct. på kvartalsbasis, mens væksten på årsbasis er opgjort til 2,1 pct.

Det var først og fremmest en opbremsning i eksporten og i privatforbruget, der lå bag den lavere vækstrate, skriver Bloomberg News...

BRANCHENYT
Læs også