Uændret forventning

DiBA Bank

regnskab DiBa Bank holder fast i sine forventninger til hele 2005 trods en begyndelse på året, der har forløbet bedre, end banken havde regnet med ved indgangen til året.

For hele 2005 venter DiBa Bank fortsat et resultat før kursreguleringer og skat på ca. 50 mio. kr. Et meget højt aktivitetsniveau og tilgang af nye kunder har øget netto rente- og gebyrindtægterne med 6,6 pct. til 59,6 mio. kr. Samtidig er udlånet steget 32,9 pct. og indlånet 10,7 pct. Overskuddet før skat er steget til 33,3 mio. kr. fra 32,6 mio. kr. i samme periode af 2004...

Læs også
Top job