Boom i klager over hushandler

Ankenævnet for Forsikring afsagde i 2002 kendelse i 1977 sager, og klagerne fik helt eller delvist medhold i 276 sager, hvilket svarer til 13,5 pct. af alle sagerne.

Danskerne skændes om hushandler som aldrig før. Efter at ejerskifteforsikring er blevet standard i de fleste handler, er antallet af tvister om forsikringen mere end tredoblet på et enkelt år.

I 2001 behandlede Ankenævnet for Forsikring således 46 sager, hvor forsikringskunderne klagede over deres selskabs behandling af en ejerskifteforsikring. I 2002 steg tallet til 143, fremgår det af Ankenævnet for Forsikrings årsberetning, der netop er udsendt...

BRANCHENYT
Læs også