Lysere fremtid

Bygge- og anlægssektoren er begyndt at se lysere på fremtidsudsigterne. Sektorens konjunkturbarometer for marts viste en stigning i den sammensatte konjunkturindikator på 3 point - fra minus 12 til minus 9. Det er det højeste niveau for konjunkturindikatoren siden marts 2002.

Og for første gang i mange måneder er der i bygge- og anlægssektoren forventninger om stigende beskæftigelse i et flertal af virksomhederne.

Det må være på grund af regeringens forårspakke, byggebranchen nu ser lysere på fremtiden, tænker mange måske. Men nej: Selv om bygge- og anlægsvirksomhedernes frist for at indsende oplysninger til brug for konjunkturbarometeret først udløb 19. marts, altså tre dage efter at regeringen havde offentliggjort sin forårspakke, var hovedparten indsendt inden. Danmarks Statistik oplyser, at 98 pct. af rapporteringerne fra sektoren blev indsamlet inden offentliggørelsen af regeringens forårspakke 16. marts. Det er således højst i 2 pct. af dataene bag bygge- og anlægssektorens konjunkturbarometer for marts, der kan være farvet af forårspakken...

Læs også