Erhvervsejendomme som folkeeje

Der har gennem en årrække været en stadig stigende interesse blandt private investorer for investering i fast ejendom, hvilket blandt andet har givet sig udslag i en forøget mængde privat kapital på markedet i form af ejendomsinvesteringer i kommanditselskabsform ("K/Ser").

Der er i dag en mere udbredt forståelse for nødvendigheden af en hensigtsmæssig spredning af investeringsrisikoen, således at denne indeholder et fornuftigt element af eksponering i fast ejendom.

Private kan investere i børsnoterede ejendomsaktier ved anvendelse af pensionsmidler, men ejendomsaktier har ofte været plaget af manglende likviditet og en prissætning noget under indre værdi. Endvidere har ejendomsaktier ofte fulgt generelle tendenser i aktiemarkedet og derfor ikke udgjort den ønskede risikomæssige modvægt til aktier. Flere børsnotede ejendomsselskaber har dog haft en fornuftig kursudvikling særligt i de sidste 2 år...

Læs også