Dioxin i økologiske æg

Økologisk Landsforening vil have undersøgt, om problemerne med dioxin fra luften kan mindskes ved at ændre produktionsforholdene.

De økologiske landmænd opfordrer de danske myndigheder til at undersøge forekomsten af giftstoffet dioxin i økologiske æg og til at finde kilden til forureningen.

Det sker, efter at nye rapporter fra Sverige og Holland, som Økologisk Landsforening offentliggjorde mandag, viser, at økologiske æg indeholder mere dioxin end æg fra burhøns. Dioxin er kræftfremkaldende og virker hormonforstyrrende. Stoffet, der især dannes ved afbrænding af organisk affald, er svært nedbrydeligt og ophobes i fødekæden...

Læs også