Skat og retssikkerhed

Skattesager har en særstilling hos domstolene: I mange sager giver domstolene på den ene side skatteyderen medhold i, at skatteansættelsen er forkert. Men de afviser på den anden side at tage stilling til, hvad skatteansættelsen så skal være.

Når en skatteyder ikke er enig i skattemyndighedernes skatteansættelse, kan ansættelsen indbringes for domstolene.

Er skatteansættelsen forkert, kunne man med rimelighed forvente, at domstolene så fastsatte, hvilken skatteansættelse, der var korrekt...

Læs også