120 aktier i puljen

NORDEA INVEST I Nordea Invest Japan opnår man en bred eksponering i japanske aktier gennem en portefølje, sammensat af omkring 120 positioner.

Herved holdes risikoen relativ lav, og afkastet vil typisk følge udviklingen i det anvendte benchmark MSCI Japan i høj grad, men målet at opnå afkast over markedsniveau.

I forlængelse af dette forklarer portfolio manager Robert Madsen fra Nordea Investment Management, der er rådgiver for afdelingen, at der i løbet af det seneste kvartal er sket en opvægtning af finansaktier i porteføljen. Senest er dette sket gennem tegning af aktier ved børsintroduktionen af Shinsei Bank, der er rekonstrueret efter at være gået bankerot i 1999. Aktieudbuddet var overtegnet 30-40 gange, hvilket klart indikerer aktiemarkedets ønske om at investere i sunde japanske finansaktier...

Læs også