Vækstfonden venter øget aktivitet i 2004

Underskuddet i statens investeringsfond, Vækstfonden, blev i 2003 på 123 mio. kr. mod et underskud på 165 mio. kr. i 2002.

Resultatet skal ses på baggrund af vanskelige forhold for vækstvirksomheder i det forgangne år, forklarer Vækstfonden i en pressemeddelelse. Mange af de virksomheder, som Vækstfonden har medvirket til at finansiere, har ikke kunnet leve op til deres målsætning. Det har medført behov for at øge hensættelserne på lån og reducere værdiansættelsen af ejerandele, forklarer direktør i Vækstfonden, Christian Motzfeldt.

Vækstfondens årsrapport for 2003 viser, at fonden i 2003 medfinansierede ny aktivitet i flere end 300 danske virksomheder for i alt 332 mio. kr. Det bringer Vækstfondens samlede tilsagn om medfinansiering af innovative virksomheder op på over fem mia. kr. fordelt på over 2.500 virksomheder...

Læs også