EU forenkler sine selskabsregler

Fra 8. oktober kan selskaber, der opererer i flere EU-lande, etableres som SE-selskaber. Det betyder i store træk, at de kan nøjes med at være underlagt reglerne i det land, hvor de er registrerede og har hovedsæde.

Folketinget skal i denne uge behandle forslag til nye regler om det europæiske selskab (SE-selskabet), som ventes vedtaget uden sværdslag.

Hvad, der for få år siden syntes utopisk, vil dermed være en realitet. Fra 8. oktober i år bliver det muligt at stifte et dansk SE-selskab, der kan operere i flere lande, samtidig med at det kun er undergivet et enkelt sæt juridiske og administrative regler...

Læs også