Ny fokus på dollaren

Interessen for den fælles europæiske valuta svandt i forlængelse af torsdagens rådsmøde i Den Europæiske Centralbank, og det gav plads til en moderat styrkelse af den amerikanske dollar, der ud på eftermiddagen var steget til 621,40 kr. mod 619,00 kr. aftenen forinden.

På det ordinære rådsmøde i ECB blev det besluttet at fastholde den ledende rente i eurozonen på 2 pct. - en beslutning, der lå på linje med forventningerne i markedet. Det var da også de efterfølgende kommentarer fra chefen, Jean-Claude Trichet, som blev publikumsmagneten, men her var tonen ikke så harsk, som mange af investorerne havde regnet med.

Udsigten til rentestigninger i eurozonen var fortsat til stede, men de investorer, som havde ventet en renteforhøjelse allerede i december, kom på andre tanker, for der var intet i Trichets tale, som lagde op til en pengepolitisk stramning her og nu...

Læs også