Nye ankenævn for biler og it

Utilfredse bilister kan se frem til snart at kunne klage over dårlige reparation til objektivt klagenævn. Men branchen slår sig i tøjret. Samtidig har brugere af it-udstyr mulighed for at få deres eget ankenævn i løbet af 2006.

Ejerne af landets godt 2,2 mio. biler vil formentlig allerede inden årets udgang få mulighed for at klage over de op imod seks mio. reparationer og serviceeftersyn, der hvert år foretages på danske autoværksteder.

Forbrugerstyrelsen forhandler i øjeblikket med en række forbruger- og brancheorganisationer om dannelse af det nye nævn, der ventes at blive det hidtil største blandt rækken af private ankenævn...

BRANCHENYT
Læs også