Møller kan klare dansk elforbrug

Nye teknologier gør det muligt at skrue op for vindkraften.

Vindmøller kan i løbet af de næste 30 år teknisk blive i stand til at levere så megen el, at det svarer til hele det danske forbrug, uden at det elektriske system bryder sammen.

Det vil dog kræve store investeringer i bl.a. elektrisk isenkram, som kan opbevare og levere strøm, når vinden ikke blæser, kombineret med en større udveksling med udlandet...

BRANCHENYT
Læs også