Investering med forsigtighed

SYDINVEST DANMARK investerer bredt i danske børsnoterede aktier og har siden februar 2004 anvendt KAXCap indekset som benchmark. Afdelingen styres af portfolio manager Flemming Christensen, som forklarer, at porteføljens sammensætning i år har været præget af den øgede usikkerhed til den fremtidige udvikling på aktiemarkederne.

Dels er de enkelte over- og undervægte blevet reduceret i størrelse, og dels er vægten i mere defensive aktier blevet øget. Aktiespecifikt er beholdningen af Danisco-aktier øget, og Flemming Christensen forklarer, at porteføljen også blev ændret i mere defensiv retning gennem deltagelse i Carlsbergs emission i april. Der er desuden blevet købt forsigtigt op i A.P. Møller-Mærsk i to etaper, først lige efter aflæggelsen af årsregnskabet for 2003, der skuffede markedet og siden efter de fortsatte kursfald for aktien. Flemming Christensen vurderer, at en væsentlig del af kursfaldet kan henføres til udenlandske investorers frasalg af aktien som følge af deres betragtning af aktien som en cyklisk rederiaktie, selv om størsteparten af indtjeningen kommer fra oliedelen.

Læs også